Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Sáng ngày 24/12/2020, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Chu Hoàng Hà, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công/Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các đồng chí lãnh đạo và đại biểu các Cục, vụ, viện thuộc các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2020, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 khẳng định: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, song các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo linh hoạt các nhóm giải pháp như: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; kiện toàn, tổ chức lực lượng và bảo đảm chế độ, chính sách cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế...; do vậy công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vẫn đạt được những kết quả tích cực. Trong năm 2020, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.500 hài cốt liệt sĩ (trong đó ở trong nước hơn 900 hài cốt liệt sĩ, ở Lào gần 200 hài cốt liệt sĩ, ở Campuchia hơn 400 hài cốt liệt sĩ); xác định được hơn 200 mộ, hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng và phương pháp giám định ADN. Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; sự tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và Nhân dân trong cả nước; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đều thống nhất với Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.

Đồng chí Thượng tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Bản đồ/BTTM báo cáo kết quả lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Hội nghị

Đồng chí Hà Hải Nam, Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam/Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 ghi nhận nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020; đặc biệt biểu dương cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Với trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Nhân dân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu: Năm 2021, các cấp, các ngành liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm sâu sắc hơn nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đối với Nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; Ban Chỉ đạo 515 các cấp, các địa phương, đơn vị cần bám sát tình hình thực tiễn, triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin một cách linh hoạt, sáng tạo, có các giải pháp cụ thể, phù hợp, vừa bảo đảm phòng chống dịch Covid -19 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, vừa thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã xác định. Trong đó, trọng tâm là tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai thực hiện có hiệu quả trong từng năm, từng giai đoạn, đạt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân ở trong nước, ở Lào và Campuchia có thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin...; phấn đấu trong năm 2021 tìm kiếm, quy tập được 1.500 đến 2000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc xác định mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng khoảng 300 trường hợp và bằng phương pháp giám định ADN khoảng 1.000 trường hợp./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 3477 Cập nhật lúc: 30/12/2020 9:01
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
(Dự thảo) Thông tư 09/11/2023 (Dự thảo) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Đi tìm đồng đội - Số 251

12/07/2023 16:41


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 382

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 15127621