Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020

Ngày 22/6/2021, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2013 - 2020. Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020

Từ năm 2013 đến nay, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo sâu sát cụ thể của Ban Chỉ đạo 515 thành phố, sự đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân Thủ đô, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của đề án đã đề ra; kết quả đó thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tiếp nhận, thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ cung cấp; chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tiếp nhận, kết nối, kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ của các đơn vị trong toàn quân và các địa phương chuyển đến tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy định. Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị và trích lục thông tin về 3.835 liệt sĩ cho thân nhân gia đình liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo hướng dẫn tổ chức lễ truy điệu và an táng cho 749 liệt sĩ về các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội bảo đảm trang trọng, nghĩa tình, chu đáo.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội đã hướng dẫn, chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm đếm, thống kê 53.830 mộ liệt sĩ trong 341 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội. Tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin với số liệt sĩ, an táng ban đầu trên địa bàn Hà Nội để phục vụ nhiệm vụ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thủ đô bảo đảm chặt chẽ. Hướng dẫn việc lấy mẫu sinh phẩm, triển khai chương trình tìm kiếm, quy tập và giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin theo chỉ đạo của Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bảo đảm chặt chẽ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến để làm rõ hơn kết quả, thành tích nổi bật cũng như những hạn chế, bất cập, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những chủ trương, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả hơn nữa công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong toàn thành phố. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Chử Xuân Dũng yêu cầu: Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt tốt Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị; các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; khẩn trương, tích cực, quyết liệt hơn trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh hỗ trợ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối, khai thác, xử lý các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã công bố tờ trình đề nghị Bộ Quốc phòng về tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; quyết định của UBND thành phố Hà Nội về tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2897 Cập nhật lúc: 24/06/2021 15:04
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 128

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16685308