Ban Chỉ đạo 24/Quân khu 4, tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TT ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của trên về thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975; sau gần 4 năm thực hiện, với tinh thần chủ động, tích cực, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thuộc quyền tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt

Tổ công tác của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị thẩm định hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg tại Quân khu 4

         Tính đến hết tháng 7/2015, toàn Quân khu đã xét duyệt, thẩm định 185.738 đối tượng, đạt 97/% so với số lượng dự kiến; trong đó, đã ra quyết định và chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 163.841 đối tượng, với số tiền trên 709 tỷ đồng; Quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng 245 đối tượng (riêng 02 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã giải quyết được 118.689 đối tượng, chiếm gần 2/3 đối tượng toàn quân khu ); đối với các đối tượng còn lại, Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực xem xét, giải quyết, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong Quý III/2015.

          Có được kết quả trên, là do Ban Chỉ đạo 24 Quân khu và các đơn vị, địa phương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, biên chế, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách ở các cấp; bám sát thực tiễn, kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh ở cơ sở…Kết quả và kinh nghiệm nêu trên đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế của Đảng và Nhà nước, có tác động tích cực bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị ở địa phương và cả nước./.

* Ảnh đại diện: Tổ công tác của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị thẩm định hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg tại Quân khu 4 Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1620 Cập nhật lúc: 03/08/2015 13:36
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 287

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 12077805