Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 04/6/2019, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3. Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Nam chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Nam cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả; kịp thời ban hành các văn bản, kế hoạch, đề ra các giải pháp và hướng dẫn thực hiện.

Các địa phương đã tổ chức phát trên 227 nghìn phiếu thu thập thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến các gia đình, qua thu thập có 9.021 phiếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hiện toàn tỉnh có 12.477 mộ trong nghĩa trang liệt sĩ, trong đó, 4.099 mộ có đầy đủ thông tin, 6.756 mộ có một phần thông tin và 1.622 mộ chưa rõ thông tin; số hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được trên địa bàn tỉnh là 834; bàn giao cho địa phương khác 08 hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Nam trong công tác kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chức năng đẩy mạnh phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau khi đã tổ chức rà soát, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1569 Cập nhật lúc: 11/06/2019 4:37
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 126

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17255328