Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Sáng ngày 10/01/2017, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237; đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237; đồng chí Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí trong Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237; đại biểu Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Chính; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; đại biểu Ban Thường trực Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và phóng viên các báo, đài Trung ương, Quân đội đến dự, đưa tin về Hội nghị.

Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 trước Hội nghị.

Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Th
ường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 
về t
ìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2016;
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 trước Hội nghị

Báo cáo trung tâm cũng như các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị thống nhất, năm 2016, công tác quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ. Sau Đại hội XII của Đảng, nhân sự các cấp có sự thay đổi, Ban Chỉ đạo 1237 các cấp từ Trung ương đến địa phương đã kịp thời được bổ sung, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực. Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được triển khai tích cực. Công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có nhiều chuyển biến tích cực. Quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác bảo đảm được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, khen thưởng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt hơn. Đã phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Kết quả, năm 2016 đã tìm kiếm, quy tập được 2.223 hài cốt liệt sĩ và 03 mộ tập thể; trong đó, ở trong nước: 971, ở Lào: 339, ở Campuchia: 913 và 06 mộ quân nhân lưu học sinh Lào.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 xác định: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ trọng tâm của công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước; phấn đấu trong năm 2017 sẽ tổ chức tìm kiếm, quy tập được khoảng 2.500 hài cốt liệt sĩ (ở trong nước khoảng hơn 1.000, ở nước ngoài khoảng gần 1.000).

Trên cơ sở mục tiêu đã xác định, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 yêu cầu: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định. Các Bộ, ngành Trung ương theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án 1237 đối với các đơn vị, địa phương. Các đơn vị, địa phương chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; làm tốt việc tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; chỉ đạo hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ của cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trọng nước; kết hợp rà phá bom mìn với tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; ngoài các Đội chuyên trách, tùy theo tình hình cụ thể ở từng địa bàn trong nước, các địa phương thành lập lực lượng lâm thời để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 một lần nữa đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016; biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các Đội Quy tập, các lực lượng lâm thời trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 mong muốn, trong năm 2017, với quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; với trách nhiệm, tình cảm trước các anh hùng liệt sĩ, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra; đáp ứng phần nào nguyện vọng tha thiết của thân nhân, gia đình liệt sĩ; góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương trong cả nước./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1639 Cập nhật lúc: 12/01/2017 14:16
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 128

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17288680