Ban Chỉ đạo quốc gia 515 kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quân khu 2

Ngày 02/6/2020, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia 515 do đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quân khu 2.

Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Cùng tham gia Đoàn công tác về phía Ban Chỉ đạo quốc gia 515 các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và lãnh đạo một sốquan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Làm việc với Đoàn công tác, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 2 có các đồng chí: Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2
trình bày báo cáo tại buổi kiểm tra thực hiện 
Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 báo cáo: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và các tỉnh đã chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời củng cố, kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo 515 các cấp, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện bảo đảm kịp thời sát với tình hình thực tiễn; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 515 của 9 tỉnh đẩy mạnh việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kết quả đã chuyển giao danh sách 13.372 quân nhân hy sinh, từ trần cho các địa phương trong cả nước theo quê quán; chủ động cập nhật bổ sung thông tin, hoàn thiện danh sách 45.527 liệt sĩ của địa phương, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia 515 để tích hợp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và các đơn vị thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ ra những ưu, khuyết điểm; chỉ đạo các đơn vị vận dụng cách làm hay, khắc phục những khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay cấp xã, phường, thị trấn; huyện, thị, thành phố và 7/9 tỉnh đã hoàn thành cơ bản nội dung kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.  Kết hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, địa phương trong toàn quốc để kết nối, thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Từ năm 2019 đến nay, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 104 hài cốt liệt sĩ. Cụ thể: Ở địa bàn Quân khu 2 là 64 hài cốt liệt sĩ, ở nước bạn Lào là 40 hài cốt liệt sĩ (trong đó, đã xác định danh tính 11 hài cốt liệt sĩ, 03 hài cốt liệt sĩ chỉ có tên, 90 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính). Đặc biệt, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, gia đình thân nhân liệt sĩ thực hiện tốt công tác bàn giao hồ sơ, hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ quê nhà bảo đảm trang nghiêm, trọng thể, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương (các hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đều được lấy mẫu để làm giám định ADN).

Các đại biểu tham dự buổi kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019
và 6 tháng đầu năm 2020 tại Quân khu 2


Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cởi mở về thực trạng tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của các đơn vị, địa phương nói riêng và Quân khu 2 nói chung; đề xuất với Ban Chỉ đạo quốc gia 515 các kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao chất lượng thực hiện đề án.

Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia 515, đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh và các đơn vị, địa phương; đặc biệt là biểu dương Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đạt được kết quả tốt trong thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đề ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện cụ thể, chặt chẽ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ sát với thực tiễn yêu cầu của đơn vị, địa phương mình; huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng cao cả, góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn Quân khu 2./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1281 Cập nhật lúc: 05/06/2020 13:17
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Đi tìm đồng đội - Số 251

12/07/2023 16:41


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 203

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 14409008