Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

Chiều ngày 02/01/2020, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đại biểu đại diện một số Ban, Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2019, đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: Năm 2019, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp như: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế..., làm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trong năm 2019, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.625 hài cốt liệt sĩ (trong đó ở trong nước là 591 hài cốt liệt sĩ, ở Lào là 239 hài cốt liệt sĩ, ở Campuchia là 795 hài cốt liệt sĩ); xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 617 trường hợp (bằng phương pháp thực chứng là 121 hài cốt liệt sĩ, bằng phương pháp giám định ADN là 496 trường hợp, trong đó xác định được danh tính là 31 liệt sĩ), góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam,
Ủy viên B
an Chỉ đạo
quốc gia 515 trình bày báo cáo tại Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận nỗ lực, cố gắng, kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời khẳng định công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Với trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Nhân dân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Năm 2020, các cấp, các ngành liên quan phải cơ bản hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; chuẩn hóa thông tin, tích hợp hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh)...; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý dữ liệu bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức tập huấn khai thác sử dụng. Tập trung đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, trọng tâm địa bàn trong nước, khu vực trọng điểm còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Triển khai vận hành trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu AND; đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin…; phấn đấu trong năm 2020 tìm kiếm, quy tập được khoảng 1500 - 2000 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính được khoảng 600 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515
phát biểu tại Hội nghị./.



Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 3263 Cập nhật lúc: 24/03/2020 17:44
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 151

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17256009