Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng

Ngày 14/4/2016, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu.

Nội dung Thông tư gồm 06 Chương, 25 Điều; quy định cụ thể về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; đối tượng không áp dụng; mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế; phương thức đóng bảo hiểm y tế; mức hưởng bảo hiểm y tế; cấp thẻ bảo hiểm y tế; thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế; thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế; hợp đồng, thanh lý hợp đồng cấp thẻ bảo hiểm y tế; phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế; quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; lập dự toán, quyết toán quỹ bảo hiểm y tế; trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân liên quan.

    Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TTLT 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC 14.4.16.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1950 Cập nhật lúc: 30/05/2016 12:05
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 202

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11377469