Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH 1 TV do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng

Căn cứ Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; ngày 12/10/2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 154/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách đôi với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng.

Thông tư gồm 13 điều, kèm theo các loại mẫu biểu; nội dung Thông tư quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, một số chế độ, chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng; nguồn kinh phí; trách nhiệm giải quyết; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Theo đó, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2016, thay thế Thông tư số 50/2012/TT-BQP ngày 20/6/2012 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Quân đội. Chính sách đối với người lao động dôi dư hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 15/9/2015; riêng đối tượng là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thì được thực hiện chính sách kể từ ngày 01/01/2018./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 154/2016/TT-BQP 12.10.16.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1607 Cập nhật lúc: 22/10/2016 6:54
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Đi tìm đồng đội - Số 251

12/07/2023 16:41


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 202

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 14509364