Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH 1 TV do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng

Căn cứ Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; ngày 12/10/2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 154/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách đôi với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng.

Thông tư gồm 13 điều, kèm theo các loại mẫu biểu; nội dung Thông tư quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, một số chế độ, chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng; nguồn kinh phí; trách nhiệm giải quyết; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Theo đó, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/12/2016, thay thế Thông tư số 50/2012/TT-BQP ngày 20/6/2012 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Quân đội. Chính sách đối với người lao động dôi dư hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 15/9/2015; riêng đối tượng là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thì được thực hiện chính sách kể từ ngày 01/01/2018./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 154/2016/TT-BQP 12.10.16.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1500 Cập nhật lúc: 22/10/2016 6:54
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 213

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11377665