Hội thảo dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII

Đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách 
(Phó Trưởng Ban Soạn thảo Nghị định), chủ trì Hội thảo


             Ngày 23 tháng 6 năm 2015, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo Nghị định) đã tổ chức Hội thảo dự thảo Nghị định
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Theo đó, tại nội dung của dự thảo Nghị định đã quy định và hướng dẫn thực hiện một số chế độ về thai sản, hưu trí và tử tuất đối với đối tượng là quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân


          
 Tham gia Hội thảo có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ Biên tập gồm: Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng

            Theo Chương trình của Chính phủ, dự thảo Nghị định sẽ được trình, ban hành vào tháng 9 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thay thế Nghị định số 68/2007/NĐ-CP  Nghị định số 153/2013/NĐ-CP./.
Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1897 Cập nhật lúc: 24/06/2015 7:40
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
(Dự thảo) Thông tư 09/11/2023 (Dự thảo) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 143

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 15881279