Kết quả thực hiện công tác chính sách 6 tháng đầu năm 2019 của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân

6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Bắc.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của QUTW về lãnh đạo tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021; Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020; Kế hoạch số 1085-KH/QUTW của Thường vụ QUTW thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ QUTW về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020... Tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại các doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể; chế độ phụ cấp đặc thù trong Quân đội; công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; chế độ, chính sách đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu; công tác TKQT hài cốt liệt sĩ…

Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao trang thiết bị y tế của Bộ Quốc phòng
tặng Làng Hữu nghị Việt Nam


Thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Ngành Chính sách Quân đội đã tập trung nghiên cứu các nội dung, như: Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các văn bản quy định, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện liên quan đến chế độ, chính sách phục vụ quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội theo Kết luận số 16-KL/TW ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 606-NQ/QUTW ngày 16/6/2018 của QUTW. Triển khai nghiên cứu, khảo sát, đề xuất chế độ phụ cấp đặc thù; phối hợp xây dựng hệ thống bảng lương mới đối với lực lượng vũ trang; sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thực hiện cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW (khóa XII). Tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đề xuất Ban Chỉ đạo 24/BQP ban hành hướng dẫn tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến.


Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Chủ nhiệm Đề tài
báo cáo tóm tắt Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin”


Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 202/2013/TT-BQP, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP; về quy trình, thủ tục đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật (xét duyệt, thẩm định 131 hồ sơ liệt sĩ; 1.177 hồ sơ thương binh; 25 hồ sơ bệnh binh; đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công 21 trường hợp; ra quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp hằng tháng 299 trường hợp; ra quyết định trợ cấp thương tật một lần 19 trường hợp; ra quyết định cấp Giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hằng tháng 59 trường hợp). Giải quyết có hiệu quả nhiều trường hợp đơn thư kiến nghị, khiếu kiện tồn đọng kéo dài về liệt sĩ, thương binh, bệnh binh… Triển khai xây dựng Đề cương, hướng dẫn tổ chức khảo sát nghiên cứu xây dựng Đề án xác nhận, giải quyết chính sách đối với quân nhân mất tin, mất tích thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.


Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ
tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9


Ban Chỉ đạo 515 các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp TKQT hài cốt liệt sĩ, trọng tâm ở địa bàn trong nước, như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ; bảo đảm trang bị phương tiện cho các lực lượng TKQT hài cốt liệt sĩ (6 tháng đầu năm, các Đội TKQT hài cốt liệt sĩ đã TKQT được 1.337 hài cốt liệt sĩ, trong đó: Lào: 230; Campuchia: 681; trong nước: 426).


Đại diện Binh chủng Thông tin liên lạc trao Quyết định tặng nhà tình nghĩa gia đình chính sách
trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An


Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, trọng tâm là: Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn và các ngày lễ, tết. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các Trung tâm điều dưỡng thương binh; các đối tượng chính sách. Tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. Hỗ trợ các gia đình quân nhân hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; hỗ trợ kinh phí xây tặng 197 nhà tình nghĩa; nhận phụng dưỡng 1.969 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu, giải quyết việc làm cho 85 cháu là con đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn…; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, cấp giống vốn, công cụ sản xuất; chính sách đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần… (thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, với số tiền trên 713 tỷ đồng). Phối hợp, tổ chức đón, tiếp các Đoàn đại biểu người có công với cách mạng đến thăm Bộ Quốc phòng. Xét duyệt, thẩm định và giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực (thẩm định, ra quyết định và chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đối với 100.105 đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 170/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về chính sách đối với người Việt Nam có công đang định cư ở nước ngoài tại Lào và Campuchia.


Ban CHQS huyện Mỹ Đức, BTL Thủ đô Hà Nội chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng
theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


Phát huy kết quả đạt được, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, thiết thực tri ân đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Chính sách Quân đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực đóng góp sức lực trí tuệ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2019./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2089 Cập nhật lúc: 21/06/2019 11:24
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 204

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16812034