Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa

Quý I năm 2020, Quân chủng Phòng không - Không quân đã triển khai nhiều nhiệm vụ về công tác chính sách, trọng tâm là tổ chức thực hiện các hoạt động công tác chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 73 năm Ngày truyền thống Ngành Chính sách Quân đội (26/02/1947 - 26/02/2020), 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Ra-đa (01/3/1959 - 01/3/2020), 65 năm Ngày truyền thống Không quân nhân dân Việt Nam (03/3/1955 - 03/3/2020). Hoạt động công tác chính sách đã bám sát nhiệm vụ đơn vị, được triển khai đồng bộ, thiết thực, có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trung tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng tặng quà các đối tượng chính sách tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã thực hiện kịp thời, chặt chẽ, chính xác, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đối tượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, cụ thể: Thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù quân sự theo Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các chế độ phụ cấp, trợ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 24.321 trường hợp. Thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Nghị định số 151/2016/NĐ-CP của Chính phủ đối với 274 trường hợp. Thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất theo Thông tư số 09/2012/TT-BQP và Thông tư số 95/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng đối với 977 trường hợp.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại Nhà Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Quân chủng nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Không quân nhân dân Việt Nam


Phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tiền báo, tiền an dưỡng theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng đối cán bộ quân đội nghỉ hưu là đối tượng 1, đối tượng 2 theo phân cấp quản lý, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tổ chức gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng qua các thời kỳ tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Các đại biểu tham dự gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tướng lĩnh,
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân qua các thời kỳ tại thành phố Đà Nẵng


Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã tổ chức thăm, tặng quà 1.823 tập thể và 43.360 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các địa phương; chuyển quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến 1.260 gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đang được chăm sóc tại các Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công; phối hợp với các bệnh viện và địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 620 lượt đối tượng chính sách; tổ chức thăm viếng, đóng góp kinh phí và trên 1.400 ngày công tu sửa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn đóng quân.
Đoàn công tác Quân chủng Phòng không - Không quân tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (tỉnh Hà Nam)
nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020


Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục xác định thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng chính sách, xây dựng tình đoàn kết quân dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 3655 Cập nhật lúc: 31/03/2020 11:19
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 177

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11321706