Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách trao quà của Bộ Quốc phòng tặng đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Thái Bình (Tháng 7 năm 2017)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”; trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Ngành Chính sách Quân đội luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội trong từng thời kỳ, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành Trung ương và các đơn vị, địa phương, tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với Quân đội, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và hậu phương Quân đội, đóng góp quan trọng vào những thắng lợi to lớn của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, năm 2017 vừa qua, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ngành Chính sách Quân đội đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực; chủ động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương huy động được nhiều nguồn lực, nhất là sự đóng góp sức người, sức của của bộ đội trong các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Toàn quân đã xây dựng trên 1.500 căn nhà tình nghĩa đạt hơn 300% so với kế hoạch; hơn 1.000 căn “nhà đồng đội”, “ngôi nhà 100 đồng”, nhà “mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, nhà “mái ấm tình thương”; phụng dưỡng hơn 1.900 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các đơn vị từ cấp sư đoàn, Bộ CHQS tỉnh, cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt, tặng quà người có công (NCC) trên địa bàn và thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội với số tiền gần 268 tỷ đồng; hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, số tiền gần 22 tỷ đồng. Các đơn vị đỡ đầu 231 cháu, tạo việc làm cho 31 con liệt sĩ, 121 con thương binh; thẩm định 250 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, 1.628 hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh, 123 hồ sơ bệnh binh; tìm kiếm, quy tập 2.368 hài cốt liệt sĩ. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đóng góp hơn 193.000 ngày công; hỗ trợ hơn 93 tỷ đồng xây dựng, tu sửa, tôn tạo hơn 100 công trình ghi công liệt sĩ. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương trong cả nước đã xem xét, giải quyết và chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đối với 486.899 đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền hơn 1.188 tỷ đồng…

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được dư luận trong toàn quân và cả nước ghi nhận, đánh giá cao, xứng với tầm vóc của sự kiện, mang ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn; để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân cả nước. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần giáo dục, khẳng định công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, NCC với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước; ý chí bất khuất chống giặc ngoại xâm; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tăng cường niềm tin của đối tượng chính sách và toàn dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; củng cố xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Năm 2018 được coi là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng; Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung nghiên cứu, đề xuất, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với các đối tượng công tác trong Quân đội và chính sách hậu phương Quân đội theo tiến trình cải cách chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và chính sách ưu đãi NCC... Vì vậy, Ngành Chính sách Quân đội sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các luật mới ban hành; các chế độ, chính sách đặc thù quân sự, thu hút đối với một số lực lượng trong Quân đội; chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào công tác trong Quân đội; chính sách đối với người Việt Nam có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; chế độ, chính sách phục vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021 theo Kết luận số 16-KL/TW ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị; các chính sách phục vụ thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới…

Phát huy sức mạnh tổng hợp, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Đền ơn đáp nghĩa năm 2018; đề xuất chính sách đối với NCC, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội và con đẻ thương binh nặng từ nay đến năm 2021. Hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa; xây dựng, nâng cấp, tu sửa công trình ghi công liệt sĩ; tặng trang thiết bị dùng chung, trang thiết bị y tế đối với một số Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC với cách mạng. Hỗ trợ đối tượng đang công tác trong Quân đội bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn; đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đón, tiếp các đoàn đại biểu NCC với cách mạng đến thăm Bộ Quốc phòng; đề xuất Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện dự án xây dựng khu an táng cán bộ Quân đội hy sinh, từ trần trên địa bàn Hà Nội…

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác TKQT hài cốt liệt sĩ; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp TKQT hài cốt liệt sĩ, trọng tâm là TKQT hài cốt liệt sĩ ở trong nước, trọng điểm TKQT hài cốt liệt sĩ ở khu vực Biên giới. Hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh), phấn đấu hoàn thành lập bản đồ 50% địa bàn cấp xã. Hoàn thành việc nghiên cứu, ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế với các nước, các đối tác có liên quan để trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh; xây dựng kế hoạch, đề xuất tổ chức Đoàn công tác làm việc với các nước: Mỹ, Ôxtraylia, Thái Lan, Lào, Campuchia… Hoàn thành cơ bản việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Tượng đài tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt - Lào, Đài hữu nghị ở Campuchia; cuốn sách và bộ phim tài liệu về TKQT hài cốt liệt sĩ tại Lào giai đoạn 1994 - 2016…

Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản và kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Hoàn thành dự án Công nghệ thông tin, vận hành trang Web về công tác chính sách và TKQT hài cốt liệt sĩ. Chăm lo xây dựng ngành, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao năng lực, hiệu quả, đổi mới phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ làm công tác chính sách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1406 Cập nhật lúc: 18/08/2020 20:35
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 98

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6659228