Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giới thiệu phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ và thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía Nam

Sáng ngày 12/9/2023, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giới thiệu phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ và thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía Nam. Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9; cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin luôn được Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 các cấp, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp, trong đó công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những chủ trương, giải pháp quan trọng hàng đầu góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương và cả nước, củng cố niềm tin của Nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, đến nay toàn quốc đã rà soát được 920.601 hồ sơ danh sách liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý; trong đó 797.251 hồ sơ, danh sách liệt sĩ có thông tin nơi an táng ban đầu; phân tách và chuyển giao danh sách liệt sĩ theo quê quán, địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu đến Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tổng hợp chuẩn hóa thông tin, phục vụ xác minh, kết luận địa bàn và thống nhất quản lý. Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 843.000 bản ghi về liệt sĩ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chuyển giao gần 1.200.000 bản ghi về liệt sĩ, hơn 300.000 bản ghi về mộ liệt sĩ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ. Bộ Quốc phòng cũng đã hoàn thành xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, cài đặt xong trên máy chủ của Cục Chính sách; nhận bàn giao và tích hợp dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1 lên phần mềm. 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh); một số địa phương đã hoàn thiện sản phẩm bản đồ tìm kiếm quy tập; 14/63 tỉnh đã bàn giao sản phẩm bản đồ đợt 1 cho Cục bản đồ, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Từ kết quả công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương, đơn vị phía Nam đã tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả. Toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 4.016 hài cốt liệt sĩ (trong đó, khu vực phía Nam: 2.704 hài cốt liệt sĩ; Quân khu 5: 984 hài cốt liệt sĩ: Quân khu 7: 590 hài cốt liệt sĩ; Quân khu 9: 1.104 hài cốt liệt sĩ; Quân đoàn 3: 26 hài cốt liệt sĩ); nhiều điểm mộ, khu mộ đã được tìm thấy, mà trước đó đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa có kết quả.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn, do chiến tranh lùi xa, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao; nhân chứng ngày càng giảm, địa giới hành chính thay đổi nhiều; nhiều đơn vị giải thể, sáp nhập, chia tách; địa hình thay đổi; ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ… Số lượng hồ sơ liệt sĩ cần tiếp tục rà soát còn nhiều (còn khoảng hơn 200.000 hồ sơ) đặt ra yêu cầu cao đối với công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy,Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các bài học kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả; đề xuất chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các đại biểu cũng đi sâu phân tích đặc điểm tình hình; những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng, chi phối đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như biên chế, tổ chức lực lượng; công tác bảo đảm phương tiện, trang bị vật chất; chế độ, chính sách cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Phú Yên phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 515 các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; đồng thời, ghi nhận ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị và chỉ rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Để đạt được mục tiêu đến hết năm 2025 các đơn vị, địa phương hoàn thành cơ bản nội dung rà soát hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh, kết luận địa bàn; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu bàn giao, cập nhật vào phần mềm, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh: Bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 515 các cấp, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515; các cơ quan, ban ngành đoàn thể ở địa phương; đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, nhất là các cựu chiến binh, trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ như: Bổ sung thông tin, cập nhật hồ sơ, danh sách liệt sĩ vào phần mềm máy tính; chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phân tách chuyển giao theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu cho các đơn vị, địa phương; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ và thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam chỉ đạo Cục Bản đồ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận sản phẩm bản đồ, hoàn thiện phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ và thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng cho các quân khu, các tỉnh trong năm 2024./.

 


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2324 Cập nhật lúc: 12/10/2023 10:47
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 195

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18500876