Lựa chọn danh mục tìm kiếm
Cơ quan ban hành: 
Loại văn bản: 
Lĩnh vực: 
Năm ban hành: 
Điều kiện tìm kiếm
Trích yếu: 
Ký hiệu văn bản: 
Ngày ban hành từ: 
Đến ngày: 
Kết quả tìm kiếm
STT Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
211 06/2005/TT-BQP 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với quân nhân; công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước
212 05/2005/TT-BQP 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với quân nhân; công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước
213 09/2005/TT-BNV 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
214 11/2005/TTLT-BNV-BLĐ-TB và XH-BTC-UBDT 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực
215 05/2005/TT-BNV 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức
216 204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
217 205/2004/QĐ-TTg 10/12/2004 Thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp
218 857/QĐ-TM 30/07/2004 Thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ trưởng ban nghiệp vụ kiểm soát quân sự
219 35/2004/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 24/03/2004 Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư liên tịch số 2076/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08/7/1998 của Liên bộ Quốc phòng-Lao động-Thương binh và Xã hội-Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với Bộ đội Biên phòng
220 14/2004/TT-BQP 16/02/2004 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với quân nhân, công chức, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp đồng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 103

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6659534