Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giới thiệu phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ và thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khu vực phía Bắc

Sáng ngày 10/10/2023, tại thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giới thiệu phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ và thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía Bắc. Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quân khu 1, 2, 3, 4; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin luôn được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, trung ương, Ban Chỉ đạo 515 các cấp, các địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các địa phương, đơn vị có nhiều chủ trương, giải pháp, triển khai đồng bộ, quyết liệt đạt hiệu quả thiết thực; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương và cả nước, củng cố niềm tin của nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Hướng dẫn số 1914/HD-BCĐ ngày 16/7/2015 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; bàn giao, cung cấp thông tin; xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ và Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ, ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo 515 các cấp; sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). Toàn quốc đã rà soát được 920.601 hồ sơ, danh sách liệt sĩ (có 797.251 hồ sơ, danh sách liệt sĩ có thông tin nơi an táng ban đầu). Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc địa bàn quân khu 1, 2, 3, 4, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát được 265.465 hồ sơ, danh sách liệt sĩ; phân tách, chuyển giao cho Bộ CHQS các tỉnh theo địa bàn hy sinh: 194.471; theo quê quán: 147.426 để hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ. Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 843.000 bản ghi về liệt sĩ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chuyển giao gần 1.200.000 bản ghi về liệt sĩ, hơn 300.000 bản ghi về mộ liệt sĩ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.  100% cấp thôn, cấp xã và cấp huyện; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản hoàn thành công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; 14 địa phương đã bàn giao dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ đợt 1 về Cục Chính sách và Cục Bản đồ. Toàn quốc đã kết luận nơi an táng ban đầu của 751.423 liệt sĩ (trong đó tìm kiếm, quy tập được 454.514 hài cốt liệt sĩ; chưa tìm kiếm, quy tập được 177.242 hài cốt liệt sĩ; chưa rõ thông tin quy tập của 119.667 hài cốt liệt sĩ). Từ kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập được: 4.016 hài cốt liệt sĩ (trong đó, khu vực phía Bắc: 1.306 hài cốt liệt sĩ; Quân khu 1: 125 hài cốt liệt sĩ: Quân khu 2: 166 hài cốt liệt sĩ; Quân khu 3: 127 hài cốt liệt sĩ; Quân khu 4: 888 hài cốt liệt sĩ); nhiều điểm mộ, khu mộ đã được tìm thấy, mà trước đó đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần chưa tìm thấy được.

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, việc phối hợp giữa cơ quan quân sự, ngành Lao động - Thương binh Xã hội, cựu chiến binh và các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ở một số địa phương còn hạn chế, chưa thường xuyên. Các tài liệu, sổ sách ghi chép thông tin về liệt sĩ lưu trữ và thông tin do ngành Lao động - Thương binh Xã hội quản lý, từ cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cũng chưa khai thác tối đa để rà soát, bổ sung thông tin, cập nhật danh sách liệt sĩ vào phần mềm máy tính, vì vậy một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xác định được số lượng liệt sĩ thuộc đơn vị quản lý. Một số Bộ CHQS cấp tỉnh chưa chuẩn hóa, khử trùng dữ liệu liệt sĩ đã phân tách danh sách chuyển đến các huyện, xã dẫn tới cấp xã, huyện gặp không ít khó khăn trong xác minh, kết luận số lượng, đối chiếu kiểm đếm mộ trong nghĩa trang liệt sĩ để xác định số lượng liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập.

Đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các bài học kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả; đề xuất chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các đại biểu cũng đi sâu phân tích đặc điểm tình hình; những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng, chi phối đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như thông tin về nơi an táng hài cốt liệt sĩ; biên chế, tổ chức lực lượng; công tác bảo đảm phương tiện, trang bị vật chất; chế độ, chính sách cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 515 các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; đồng thời, nhấn mạnh, công tác rà soát hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ mới, khó, yêu cầu cao, cần tỉ mỉ, cụ thể, chính xác và kiên trì. Kết quả công tác xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt được mới chỉ là kết quả bước đầu. Đến nay, còn hơn 200.000 danh sách liệt sĩ chưa rà soát được. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đề nghị Ban Chỉ đạo 515, cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp để rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh kết luận địa bàn. Phải có các biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phát huy tốt vai trò các tổ chức, như: Cựu Chiến binh Việt Nam; Hội truyền thống, Ban Liên lạc bạn chiến đấu của các đơn vị; Hội người cao tuổi, cựu binh ở địa phương trong rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh kết luận địa bàn ở cơ sở; lưu ý, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện, đặc biệt là việc đề cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện các nội dung cần xác minh giữa các địa phương với nhau, giữa các cơ quan, đơn vị Quân đội với các địa phương và ngược lại. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định kết quả ngay từ cấp thôn, bản, xã; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Thượng tướng Võ Minh Lương giao Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam chỉ đạo Cục Bản đồ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận sản phẩm bản đồ, hoàn thiện phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ và thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng cho các quân khu, các tỉnh trong năm 2024./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 9399 Cập nhật lúc: 13/10/2023 8:26
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 114

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17357965