Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội tại Bộ CHQS các tỉnh, thành phố

Từ ngày 05 đến ngày 13/4/2021, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội từ năm 2019 đến nay tại Bộ CHQS các tỉnh, thành phố. Cùng tham gia Đoàn công tác có Thủ trưởng Cục Chính trị và một số cơ quan của Cục Chính trị Quân khu.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 phát biểu kết luận kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

Đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động công tác chính sách tại Bộ CHQS các tỉnh, thành phố và thống nhất đánh giá: Đảng ủy, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Việc chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót, thất thoát, khiếu kiện; qua đó góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và đối tượng chính sách trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra kết quả lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 phát biểu kết luận kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Nam Định

Trong 2 năm qua, các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo linh hoạt các nhóm giải pháp như: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…; tổ chức tìm kiếm, quy tập được 66 hài cốt liệt sĩ; ra quyết định công nhận cho 1.040 thương binh, 11 bệnh binh, 31 liệt sĩ; giải quyết chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 52.859 đối tượng, với số tiền trên 125 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 84 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân, với số tiền gần 7 tỷ đồng; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thăm, tặng quà trên 2.000 gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, nhà giàn DK1, tàu ngầm 184 - Hải Phòng và nơi có phụ cấp đặc biệt khó khăn với số tiền trên 2 tỷ đồng...

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 phát biểu kết luận kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội

Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội của Bộ CHQS các tỉnh, thành phố. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, các đối tượng chính sách và quần chúng Nhân dân nắm được các chế độ chính sách, thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những người có công với cách mạng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách, nhất là cán bộ ở cơ sở; đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số nội dung như: lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; sớm hoàn thành giải quyết hồ sơ tồn đọng về thương binh, liệt sĩ; tiếp tục giải quyết việc xét duyệt hồ sơ, đề nghị cấp trên chi trả chế độ cho đối tượng chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đầy đủ, kịp thời./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 3085 Cập nhật lúc: 15/04/2021 13:48
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 246

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11972976