Chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 (Cục Chính sách)

Chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 (Cục Chính sách)

I. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đặt tại Cục Chính sách/TCCT, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 và Bộ Quốc phòng, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất giúp Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy định hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo đảm cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo 1237.

II. NHIỆM VỤ

1. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước; chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan đề xuất chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tham mưu đề xuất để Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính khác về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách, trang bị, phương tiện bảo đảm đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

3. Giúp Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo quy định.

4. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đề xuất xử lý vướng mắc thuộc nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

5. Lập dự toán, đề xuất phân bổ kinh phí cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bảo đảm mọi mặt cho hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237.

III. TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia biên chế có cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm, gồm:

- Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia là Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT.

- Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia gồm 02 đồng chí Phó Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT và 01 Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội.

- Cán bộ chuyên trách; cán bộ Phòng Thương binh, liệt sĩ-Người có công và một số cán bộ kiêm nhiệm của các cơ quan có liên quan.

IV. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 hoạt động theo chế độ chuyên trách và kiêm nhiệm, đặt dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 và Bộ Quốc phòng.

2. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 được dùng con dấu của Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.

3. Bảo đảm cho hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng./.

                                                                                      

(Trích nội dung Quyết định số 4833/QĐ-BQP ngày 07/12/2013; Quyết định số 481/QĐ-BQP ngày 11/02/2015 của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ).

 

                                 PHÒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP/CCS


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 3235 Cập nhật lúc: 07/09/2020 9:16
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Đi tìm đồng đội - Số 188

11/10/2021 17:24


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 87

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6360390