Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 27/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 phát biểu tại Hội nghị

Dự hội nghị có đại biểu Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu 3, thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3; cùng các đồng chí là Trưởng Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3.

10 năm qua, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, làm cho mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm, hiểu rõ chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước, Quân đội về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm; quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong triển khai, thực hiện. Đồng thời, phối hợp thu thập được hơn 30.000 thông tin có giá trị về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân, đơn vị quân đội cung cấp; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát thông tin, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đã có 7 địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập 15 đợt, được 163 hài cốt liệt sĩ. Bộ CHQS các tỉnh (thành phố) đã chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình liệt sĩ tổ chức đón nhận hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ do các đơn vị quân đội tìm kiếm, quy tập ở các chiến trường, nước bạn Lào, Campuchia đưa vào nghĩa trang liệt sĩ an táng bảo đảm trang trọng, chu đáo... Việc chi trả các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đối tượng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại đơn vị, địa phương; đồng thời, đề xuất, kiến nghị bổ sung những nội dung cần thiết về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3, biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các địa phương, đơn vị đã đạt được; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh (thành phố) trên địa bàn Quân khu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong công tác hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và nhân dân, nhất là các cựu chiến binh trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật bổ sung hoàn chỉnh thông tin, hồ sơ liệt sĩ, kết luận bổ sung địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chuẩn hóa dữ liệu thông tin, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; chi trả chế độ, chính sách đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm; lợi dụng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để trục lợi…

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 805 Cập nhật lúc: 01/04/2024 10:28
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 125

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17255510