Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 27/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Trần Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước; đại biểu Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 7; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Phước.

Trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai thực hiện ở các cấp chặt chẽ, theo đúng quy định, phát huy được vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trải qua 22 giai đoạn, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72/Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương và đưa vào an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 3.090 hài cốt liệt sĩ (trong đó, có 251 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính; 2.839 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính).

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp nhận thông tin mộ liệt sĩ, lưu trữ tài liệu, kinh phí xác minh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thấp; công tác tuyên truyền, phát động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin nơi hy sinh liệt sĩ còn hạn chế… đồng thời, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Đồng chí Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước điều hành phần thảo luận tại Hội nghị

Các đại biểu trình bày thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của các Sở, ban, ngành liên quan, các địa phương, đặc biệt là Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị”; đẩy mạnh công tác rà soát, xác minh thông tin và xây dựng kế hoạch tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, lực lượng, nhân dân, đặc biệt là cựu chiến binh, cựu quân nhân, ban liên lạc truyền thống tích cực phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất, phối hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đầu tư trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sử dụng kinh phí trang bị, phương tiện được cấp theo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả…


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 492 Cập nhật lúc: 01/04/2024 10:25
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 195

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18501259