Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025

Sáng ngày 11/01/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 76 điểm cầu trên toàn quốc.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đồng chủ trì Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đại biểu lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các Tổng cục, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Binh đoàn, Binh chủng; đại biểu các cơ quan Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham dự Hội nghị tại 75 điểm cầu trên toàn quốc có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 các quân khu; lãnh đạo UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đại biểu một số cơ quan chức năng thuộc Quân khu, địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng và các điểm cầu trên toàn quốc

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020, đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515 khẳng định: Từ năm 2013 đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, Quyết định 1237, Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp như: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chuyển trọng tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế..., làm cho công tác này ngày càng trở nên toàn diện, nền nếp và sâu sắc hơn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Kết quả, từ năm 2013 đến năm 2020, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 16.960 hài cốt liệt sĩ (ở trong nước 8.201, ở Lào 2.612, ở Campuchia 6.147); đã tiếp nhận 38.217 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích ADN được 23.355 mẫu, lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được 4.134 trường hợp (bằng phương pháp thực chứng được 2.761 trường hợp, bằng phương pháp giám định ADN được 1.373 trường hợp); xác minh, kết luận bổ sung, đính chính thông tin được 1.260/1.736 ngôi mộ có một phần thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 843.000 bản ghi về liệt sĩ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chuyển giao gần 1.200.000 bản ghi về liệt sĩ, hơn 300.000 bản ghi về mộ liệt sĩ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ. Các địa phương trên toàn quốc đã cơ bản hoàn thành công tác kết luận địa bàn, một số địa phương đã lập được bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh). Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đã quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện đúng quy định của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; công bố, trả kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương; góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515 trình bày báo cáo tóm tắt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 ghi nhận nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2013 - 2020; đặc biệt biểu dương cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chấp nhận và vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Với trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Nhân dân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới: Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đặc biệt là Chỉ thị 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình của Ban Chỉ đạo quốc gia 515; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chủ động xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025 sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo các cấp trong quản lý, chỉ đạo các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, nhất là các cựu chiến binh trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới; phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ, giám định AND xác định danh tính khoảng 1.000 hài cốt liệt sĩ. Đến năm 2025, hoàn thành 50% việc xác minh, kết luận thông tin bằng phương pháp thực chứng đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và đồng chí Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng một số tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 3092 Cập nhật lúc: 14/01/2022 8:24
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 171

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18501071