Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Năm sinh Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng
11 Lê Khắc Diệp 1944 Kim Thương, Kim Bình, Kim Bảng, Nam Hà 1965 ,
12 Nguyễn Văn Cuộc 1943 Tiên Tân, Duy Tiên, Nam Hà 1965 ,
13 Trần Trọng Rằng 1954 Nhân Phúc, Lý Nhân, Nam Hà 1965 ,
14 Nguyễn Quốc Nghị 1940 Đại Phú, Mạnh Tiến, Bình Lục, Nam Hà 01/11/1965 Phẫu E ,
15 Trần Văn Hào 1944 Đồng Hóa, Kim Bảng, Nam Hà 15/12/1965 Viện 2 Quân Khu Viện 2 Quân Khu
16 Phạm Đình Cừ Dương A, Nam Thắng, Nam Trực, Nam Hà 12/1965 Viện 2 (Tây Chư Pông) NT: Viện 2,(Tây Bắc Bản Sinh, Gia Lai)
17 Đinh Phú Cường 1941 Ngô Xá, Tiên Nội, Duy Tiến, Nam Hà 30/12/1965 Viện 2 Gia Lai NT: Viện 2, Gia Lai
18 Phạm Sĩ Các 1940 Đinh Lễ, Nam Vân, Nam Trực, Nam Hà 19/11/1965 Chu Phông, Gia Lai Gia Lai
19 Lê Như Duyệt 1939 Tiên Yên, Duy Tiên, Nam Hà 30/12/1965 Viện 2 Viện 2 (Tây Bắc Bản Sinh, Gia Lai)
20 Nguyễn Bá Khả 1938 Lạc Đạo, Nam Chấn, Nam Trực, Nam Hà 11/1965 Bản Sinh, Gia Lai Bản Sinh , Gia Lai
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 213

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11378058