Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Năm sinh Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng
11 Lê Khắc Diệp 1944 Kim Thương, Kim Bình, Kim Bảng, Nam Hà 1965 ,
12 Nguyễn Văn Cuộc 1943 Tiên Tân, Duy Tiên, Nam Hà 1965 ,
13 Trần Trọng Rằng 1954 Nhân Phúc, Lý Nhân, Nam Hà 1965 ,
14 Nguyễn Quốc Nghị 1940 Đại Phú, Mạnh Tiến, Bình Lục, Nam Hà 01/11/1965 Phẫu E ,
15 Trần Văn Hào 1944 Đồng Hóa, Kim Bảng, Nam Hà 15/12/1965 Viện 2 Quân Khu Viện 2 Quân Khu
16 Phạm Đình Cừ Dương A, Nam Thắng, Nam Trực, Nam Hà 12/1965 Viện 2 (Tây Chư Pông) NT: Viện 2,(Tây Bắc Bản Sinh, Gia Lai)
17 Đinh Phú Cường 1941 Ngô Xá, Tiên Nội, Duy Tiến, Nam Hà 30/12/1965 Viện 2 Gia Lai NT: Viện 2, Gia Lai
18 Phạm Sĩ Các 1940 Đinh Lễ, Nam Vân, Nam Trực, Nam Hà 19/11/1965 Chu Phông, Gia Lai Gia Lai
19 Lê Như Duyệt 1939 Tiên Yên, Duy Tiên, Nam Hà 30/12/1965 Viện 2 Viện 2 (Tây Bắc Bản Sinh, Gia Lai)
20 Nguyễn Bá Khả 1938 Lạc Đạo, Nam Chấn, Nam Trực, Nam Hà 11/1965 Bản Sinh, Gia Lai Bản Sinh , Gia Lai
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
(Dự thảo) Thông tư 09/11/2023 (Dự thảo) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 139

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 15881155