Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Năm sinh Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng
41 Đào Ngọc Anh 1944 Tiêu Động, Bình Lục, Nam Hà 01/06/1965 Cầu Thanh Bình Làng La, suối Gia Búc E5, H5
42 Trịnh Văn Nhường 1942 Bình Xá, Bình Lục, Nam Hà 15/02/1965 Núi Thới H67 Kon Tum
43 Nguyễn Xuân Năm 1939 Nam Quan, Nam Trực, Nam Hà 23/10/1965 Plư me Làng Sinh Khu 5 Gia Lai
44 Phùng Đình Mùi 1944 Đại An, Vụ Bản, Nam Hà 09/08/1965 Đường 19 Phước Thiện Cách Lung Bang 500m, Lệ Thanh
45 Trần Văn Chương 1945 Bảo Lý, Lý Nhân, Nam Hà 20/11/1965 cách Kleng 1 giờ đi Lệ Phong 2
46 Trần Văn Chế 1943 Xóm Ngói, Đại An, Vụ Bản, Nam Hà 09/08/1965 Phước Thiện Cách Lung Bang 500m, Lệ Thanh
47 Phạm Văn Hỗ 1942 Đọi Sơn, Duy Tiên, Nam Hà 09/08/1965 cách (Lệ Phong 1) 2 giờ về phía Nam
48 Nguyễn Đình Huynh 1946 Cao Phương, Liên Phương, Vụ Bản, Nam Hà 09/08/1965 Phước Thiện Cách Lung Bang 500m, Lệ Thanh
49 Ngô Xuân Hệ 1945 Ô Lũ, Bình Du, Bình Lục, Nam Hà 01/06/1965 E5 K5 Gia Lai gần làng La, suối Gia Búc E5, K5
50 Đào Quang Hanh 1946 Nguyễn Chẩn, Hải Tiến, Hải Hậu, Nam Hà 20/10/1965 Plây Me Đông Nam Plây Me 400m
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 197

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11378242