Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thi cán bộ làm công tác chính sách giỏi năm 2016

Thực hiện kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2016, ngày 27/10/2016, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thi cán bộ làm công tác chính sách giỏi; tổng số thí sinh tham gia 38 đồng chí là Trợ lý, Nhân viên Chính sách của Ban Chỉ huy quân sự 14 huyện, thành phố và Chính trị viên, Chính trị viên phó các Đại đội trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Các thi sinh tham gia 3 phần thi: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và xử lý tình huống. Câu hỏi tập trung về thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng tại ngũ, chính sách về bảo hiểm y tế đối với thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ, chính sách chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu, chính sách đối với người có công...

Hội thi là dịp để cán bộ làm công tác chính sách nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn các nội dung công tác chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội; trong đó, tập trung vào các nội dung sát với tình hình của đơn vị, nội dung mới, các tình huống thường xuyên phải xử lý... Các thí sinh được trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, bổ sung kiến thức, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Cũng qua Hội thi, giúp cho cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp nhận thức rõ hơn về vai trò, ý nghĩa của công tác chính sách; nắm chắc hơn trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách ở cơ quan, đơn vị mình, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1358 Cập nhật lúc: 02/11/2016 5:11
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 184

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11360722