Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận và tặng Huy hiệu cho các đội viên Trí thức trẻ tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ Đợt 3, Dự án 147/BQP tại 5 Đoàn kinh tế quốc phòng của Quân khu 2

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Tăng cường Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020”; ngày 18/11/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 4797/QĐ-BQP về việc cấp Giấy chứng nhận và tặng Huy hiệu cho các đội viên Trí thức trẻ tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ Đợt 3 Dự án 174/BQP tại các Đoàn kinh tế quốc phòng.

Theo đó, Quyết định cấp Giấy chứng nhận và tặng Huy hiệu Trí thức trẻ tình nguyện của Bộ Quốc phòng cho 116 đội viên (Đoàn kinh tế quốc phòng 313/BCHQS tỉnh Hà Giang: 29 đồng chí, Đoàn kinh tế quốc phòng 326/BCHQS tỉnh Sơn La: 30 đồng chí, Đoàn kinh tế quốc phòng 345/BCHQS tỉnh Lào Cai: 10 đồng chí, Đoàn kinh tế quốc phòng 356/BCHQS tỉnh Lai Châu: 17 đồng chí, Đoàn kinh tế quốc phòng 379/BCHQS tỉnh Điện Biên: 30 đồng chí). Các đội viên Trí thức trẻ tình nguyện có tên quy định tại Điều 1, Quyết định nêu trên được hưởng các chế độ ưu đãi theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 92/2010/TT-BQP ngày 05/7/2010 của Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức quản lý, điều hành thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020”.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: QĐ 4797/QĐ-BQP 18/11/16Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1802 Cập nhật lúc: 29/11/2016 6:30
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 137

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17255422