Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH ban hành TTLT quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, ngày 30/6/2016 liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Thông tư nêu trên gồm 04 chương 31 điều, trong đó, tập trung quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc như: Chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất; Quỹ bảo hiểm xã hội; một số nội dung về chuyển tiếp thực hiện chế độ và hiệu lực thi hành.

    Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 8 năm 2016./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TTLT 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH 30/6/2016.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1928 Cập nhật lúc: 23/11/2016 10:10
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 233

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11973877