Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sáng ngày 17/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ của Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trương ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quán triệt Chỉ thị  số 14 - CT/TW ngày 19/7/2017
của Ban Bí th
ư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Kế hoạch số 9799/KH-BQP ngày 07/10/2016 của Bộ Quốc phòng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực; đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương trong tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Toàn quân đã xây dựng 1.492 căn nhà tình nghĩa (đạt 298,4% so với kế hoạch); 1.062 căn “nhà đồng đội”, “ngôi nhà 100 đồng”, nhà “mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”; phụng dưỡng 1.906 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức gặp mặt, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 231 cháu, tạo việc làm cho 31 con liệt sĩ, 121 con thương binh; thẩm định 218 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập 1.833 hài cốt liệt sĩ (trong nước 803, Lào 272, Campuchia 758); đóng góp hơn 38.000 ngày công, hỗ trợ hơn 65 tỷ đồng xây dựng, tu sửa, tôn tạo hơn 80 công trình ghi công liệt sĩ...

Quang cảnh hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là chương trình: Xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tặng quà các trung tâm thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn cả nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giải quyết hồ sơ tồn đọng của người có công với cách mạng; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; tu sửa, tôn tạo công trình ghi công liệt sĩ, tổ chức thắp nến tri ân...

Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng; chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ và công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách và người có công với cách mạng ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách tồn đọng đối với người có công với cách mạng.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị
báo cáo tổng kết hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Th
ương binh - Liệt sĩ

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quyết định tặng Bằng khen cho 154 tập thể, 161 cá nhân; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 12 cá nhân. Đây là các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
tặng các tập thể đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 
trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được dư luận trong toàn quân và cả nước ghi nhận, đánh giá cao, xứng với tầm vóc của sự kiện, mang ý nghĩa chính trị xã hội to lớn; để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần giáo dục, khẳng định công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước; ý chí bất khuất chống giặc ngoại xâm; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tăng cường niềm tin của đối tượng chính sách và toàn dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; củng cố xây dựng thế trận lòng dân vững chắc./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2411 Cập nhật lúc: 19/08/2017 6:42
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 418

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16835182