Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 15/8/2017, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành Công văn số 1502/CT-TH gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

     Theo đó, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác nhận người có công, giải quyết hồ sơ tồn đọng, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương; tổ chức quán triệt Chỉ thị vào Ngày Đảng tháng 8/2017, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị và kịp thời rà soát, bổ sung kế hoạch phù hợp với chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn:
CV 1502/CT-TH 15/8/17.pdf
CT 14-CT/TW 19/7/2017.pdf 

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2571 Cập nhật lúc: 18/08/2017 10:20
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 345

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16744149