Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thông tư ban hành quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng

Ngày 20/02/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 39/2017/TT-BQP ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng.

Thông tư gồm 04 điều, kèm theo Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng, gồm 103 điều và các Phụ lục đính kèm.

Quy chế quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác bảo đảm cho xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng, quản lý văn bản quy phạm pháp luật.

Thông tư số 39/2017/TT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 06/4/2017, thay thế Thông tư số 06/2014/TT-BQP ngày 23/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng./.

* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 39/2017/TT-BQP 20.02.2017.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1520 Cập nhật lúc: 29/03/2017 5:27
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Nhắn tìm đồng đội - Số 503

17/05/2023 0:01


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 155

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 13112366