Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tích cực chỉ đạo việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Cục Chính sách/TCCT đã tổ chức thẩm định hồ sơ đợt 15 đối với các đối tượng hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ thôi việc thuộc địa bàn Thủ đô Hà Nội. Qua tiến kiểm tra, thẩm định 5.747 hồ sơ của 26 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; kết quả cho thấy, việc tổ chức xét duyệt ở các cấp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng và chế độ, chính sách theo quy định

Tổ công tác của Cục Chính sách/TCCT thẩm định hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Sau gần 4 năm tổ chức thực hiện, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, cơ quan chính sách các cấp; đến nay, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn bảo đảm tiến độ, chất lượng tốt; thực sự góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tính đến hết tháng 8 năm 2015, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với 73.499 đối tượng và 65 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng với số tiền trợ cấp một lần trên 299 tỷ đồng, đạt 93,10% so với tổng số đối tượng theo dự kiến; đặc biệt, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trong cấp thẻ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong thời gian sớm nhất.

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh  Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý tình hình, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các vướng mắc, phát sinh, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện; không để tồn, sót hồ sơ hoặc trùng hưởng chế độ. Phấn đấu đến hết quý III năm 2015, cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ đối với các đối tượng; đối với các đơn vị, địa phương không còn đối tượng tổ chức kết luận địa bàn theo quy định./.

* Ảnh đại diện: Tổ công tác của Cục Chính sách/TCCT thẩm định hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2215 Cập nhật lúc: 05/08/2015 6:01
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 422

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16801778