Cục Chính sách/TCCT tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Chiều ngày 08/7/2020, tại Hà Nội, Cục Chính sách tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại biểu Cục Chính trị/TCCT; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cục.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách phát biểu tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới, khu vực, biển Đông và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Đảng ủy Cục và cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các phòng, ban đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác chính sách năm 2020; chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác, xác định rõ các trọng tâm, trọng điểm; tạo bước chuyển biến mới, toàn diện về chất lượng, hiệu quả trong công tác nghiên cứu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, nổi bật như:

Đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội nghiên cứu, đề xuất chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang theo tinh thần Nghị quyết số 27 (khoá XII). Nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trong thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 606-NQ/QUTW ngày 16/6/2018 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và thực hiện Đề án 80 của Bộ Quốc phòng về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020. Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 181-TT/BQP ngày 04/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng. Kịp thời đề xuất, hướng dẫn toàn quân khảo sát xây dựng Đề án xác nhận, giải quyết chính sách đối với quân nhân mất tin, mất tích thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Nghiên cứu, đề xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chủ trương giải quyết chính sách liệt sĩ, bệnh binh đối với lực lượng trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Nghiên cứu, đề xuất và hướng dẫn tổng kết thực hiện Chỉ thị 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020. Tham gia xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tích cực, quyết liệt thẩm định, giải quyết hồ sơ người có công do Quân đội đảm nhiệm nhất là hồ sơ thương binh, liệt sĩ tồn đọng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại các đơn vị, địa phương trang nghiêm, trọng thị. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức có hiệu quả công tác chính sách đối với hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa được đơn vị, địa phương, đối tượng chính sách và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thực hiện quản lý, kết nối bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với 124 đầu mối cơ quan chính sách các đơn vị trong toàn quân; tiếp nhận, biên tập, đăng tải tin, bài, văn bản, đơn thư điện tử bảo đảm kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra sai sót.

Đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách trình bày báo cáo sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

6 tháng đầu năm 2020, 100% cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm, năng động, tâm huyết với công việc, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; Cục đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Đồng chí Đại tá Phan Viết Đô, Trợ lý Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành tham luận, bày tỏ nhất trí cao với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện và đề ra phương hướng, giải pháp trong thời gian tới để việc triển khai thực hiện các mặt công tác chính sách trong các giai đoạn tiếp theo đạt kết quả cao nhất.Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính sách trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu chi ủy, chi bộ, chỉ huy các phòng, ban và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, các đơn vị trong toàn quân, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai, tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 4093 Cập nhật lúc: 09/07/2020 16:50
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 101

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17357936