Ba giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính và chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là giải pháp được Đảng ủy Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách điều hành Đại hội thảo luận tại Đại hội Đảng bộ Cục Chính sách nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chia sẻ với chúng tôi về kết quả thực hiện 3 giải pháp trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách cho biết: Đảng bộ Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội với nhiều đề tài, đề án chính sách có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, được nhân dân và đối tượng chính sách ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật như: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiên cứu 2 Đề án chính sách lớn báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế và Đề án chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; chủ trì nghiên cứu, đề xuất trình ban hành 39 văn bản quy phạm pháp luật và hàng trăm văn bản hướng dẫn chỉ đạo về chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội.Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính sách, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Song song với đó là chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chu đáo các chế độ, chính sách hiện hành; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và hậu phương quân đội; đẩy mạnh thực hiện tốt các hoạt động Đền ơn, đáp nghĩa. Trong nhiệm kỳ qua đã giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cho gần 2.000.000 đối tượng chính sách; xác lập, xét duyệt, thẩm định gần 10.000 hồ sơ đối tượng xác nhận liệt sĩ, thương binh, bệnh binh…; triển khai thực hiện quyết liệt việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Toàn quân xây dựng hơn 4.000 nhà tình nghĩa, phụng dưỡng gần 3.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tuyển dụng, giải quyết và tạo việc làm cho hơn 1.000 vợ, con liệt sĩ, thương binh nặng; tặng gần 4.000 sổ tiết kiệm…

Đảng ủy Cục tích cực đề xuất kiện toàn tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác chính sách trong điều kiện mới; bảo đảm số lượng, coi trọng chất lượng cán bộ gắn với bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác chính sách. Duy trì tốt nền nếp công tác ngành; xây dựng kế hoạch công tác chính sách, từng bước chuẩn hóa quy trình công tác theo hướng cải cách hành chính, thuận lợi, thống nhất.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Chính sách nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên đầu tiên

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, theo đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, trong thời gian tới, Đảng bộ Cục quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% kế hoạch công tác chính sách 5 năm (2020 - 2025) và kế hoạch công tác chính sách hằng năm cũng như các nhiệm vụ đột xuất; 100% cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; tinh thần, thái độ tận tụy, trách nhiệm tốt; đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm. Xây dựng Đảng bộ Cục và các chi bộ hằng năm đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 10534 Cập nhật lúc: 03/07/2020 13:44
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 97

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16685781