Kết quả thực hiện công tác chính sách 6 tháng đầu năm 2020 của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà đối tượng chính sách tại tỉnh Bình Phước.

Cấp ủy, chỉ huy các các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về các hoạt động công tác chính sách. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 1085-KH/QUTW ngày 24/11/2017 của Thường vụ QUTW thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; các nội dung công tác chính sách trong Kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2020 của TCCT.


Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm
Tổng cục Chính trị và đoàn cán bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị thăm, chúc sức khỏe nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 
nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020


Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách đối với các đối tượng công tác trong Quân đội và hậu phương Quân đội được triển khai toàn diện, cơ bản, đúng tiến độ, chất lượng tốt. Nổi bật là: Đã nghiên cứu, đề xuất chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW (khoá XII); tham gia nghiên cứu, xây dựng chế độ tiền lương mới trong lực lượng vũ trang. Nghiên cứu, xây dựng Tờ trình, Nghị định của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội/BQP nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong BQP. Nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng trong thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 606-NQ/QUTW ngày 16/6/2018 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và thực hiện Đề án 80 của BQP về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020. Nghiên cứu, khảo sát xây dựng Đề án xác nhận, giải quyết chính sách đối với quân nhân mất tin, mất tích thuộc trách nhiệm của BQP. Tham gia nghiên cứu, xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Nghiên cứu và báo cáo về chủ trương giải quyết chính sách liệt sĩ, bệnh binh đối với lực lượng trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19; phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất thực hiện trong Quân đội.


Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,
Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ
đang công tác tại nhà giàn DK1 nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020


Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách và hỗ trợ đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng hy sinh, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 202/2013/TT-BQP, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP; về quy trình, thủ tục đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật (đã xét duyệt, thẩm định 352 hồ sơ liệt sĩ, 1.386 hồ sơ thương binh, 44 hồ sơ bệnh binh; cấp lại hồ sơ thương binh và truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với 11 trường hợp; cấp Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, trợ cấp hằng tháng đối với 222 trường hợp).


Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Đoàn công tác kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập
và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Quân khu 1


Ban Chỉ đạo 515 các cấp đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp TKQT hài cốt liệt sĩ, trọng tâm ở địa bàn trong nước, như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ; bảo đảm trang bị phương tiện cho các lực lượng TKQT hài cốt liệt sĩ; trang thiết bị khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về liệt sĩ do Australia chuyển giao; chỉ đạo hoạt động của các Đội TKQT hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước trước tình hình dịch Covid-19. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã TKQT được 463 hài cốt liệt sĩ (Lào: 69; Campuchia: 134; trong nước: 260).


Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng quà các thương binh, bệnh binh
đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020


Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT, Ủy viên Ban Chỉ đạo,
Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
di chuyển hài cốt các liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Lào trong mùa khô 2019 - 2020 
về nơi an táng
tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)


Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật là: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các trung tâm điều dưỡng thương binh, đối tượng chính sách và người có công với cách mạng; thăm hỏi, tặng quà cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác. Hỗ trợ kinh phí xây dựng 73 nhà tình nghĩa; phụng dưỡng 1.853 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 40 sổ tiết kiệm; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đối với 45.111 trường hợp; tham gia ngày công và đóng góp kinh phí tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương. Tổ chức xét duyệt, thẩm định và giải quyết chế độ, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực (Thẩm định, ra quyết định và chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đối với 39.526 đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).


Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì gặp mặt các đồng chí
nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu nghỉ hưu trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020


Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân trao Quyết định tặng nhà tình nghĩa gia đình bà Bùi Thị Ngơ, vợ liệt sĩ Phạm Hải An,
tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng


Công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần ổn định đời sống của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, thiết thực tri ân các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, được dư luận xã hội ghi nhận, đồng tình và đánh giá cao./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 4497 Cập nhật lúc: 06/08/2020 22:29
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 98

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16685828