Lễ ký Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giữa Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Nhằm phát huy vai trò của Cựu chiến binh và tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp tích cực tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hoàn thành mục tiêu của Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Chiều 12/01/2017, Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 (Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ) phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 phát biểu trong buổi Lễ.

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đến dự và chỉ đạo. Dự và đồng chủ trì Lễ ký có: Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237; Đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; cùng dự có đồng chí Nguyễn Cao Vãng, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam; đại biểu các cơ quan Bộ, ngành Trung ương; các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các cơ quan thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237.


Quang cảnh buổi Lễ

Được sự uỷ quyền của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, đồng chí Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã trình bày nội dung chương trình phối hợp; trong đó, những nội dung chủ yếu mà hai bên đề ra là cần thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập; phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát các hoạt động tìm kiếm, quy tập tại địa phương; phát hiện, kiến nghị với cấp trên để ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tiêu cực, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác tìm kiếm, quy tập; thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ - tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp. Ngoài ra hai bên thống nhất một số quy định về trách nhiệm của các bên; quy trình tổ chức thực hiện và bảo đảm, công tác điều hành hoạt động phối hợp; thời gian, biện pháp thực hiện; địa chỉ liên lạc và tiếp nhận thông tin…


Đồng chí Đại tá Ngô Quang Phúc, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237
báo cáo nội dung Chương trình phối hợp

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Nguồn cung cấp thông tin của cựu chiến binh là rất quan trọng, vì họ là những người trực tiếp chiến đấu, chôn cất đồng đội; hơn nữa họ còn biết đánh giá, chuẩn hoá thông tin; xác định những thông tin xác thực để cung cấp. Đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới, với các bên phải phối hợp kiện toàn, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập; hoàn thiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng… Đồng chí đề nghị hai bên cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trao đổi, phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt Chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; chỉ đạo các cấp cụ thể hoá thành kế hoạch thực hiện phù hợp với từng đơn vị, địa phương, bảo đảm cho Chương trình được triển khai sâu rộng, đạt kết quả tốt.

Trong bài phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi nhấn mạnh: Chương trình phối hợp là một trong các giải pháp để hai bên thống nhất, phân công rõ nhiệm vụ phối hợp, vai trò tham mưu của cơ quan thường trực mỗi bên, lộ trình và biện pháp thực hiện, công khai địa chỉ tiếp nhận thông tin, chú trọng công tác kiềm tra, sơ - tổng kết, khen thưởng và cơ chế hỗ trợ kinh phí triển khai. Đồng chí đề nghị, sau buổi Lễ, Tổng cục Chính trị sớm chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp xây dựng chương trình phối hợp ở cấp mình.

Cuối buổi Lễ, hai bên đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp./.


Đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu trong buổi Lễ


Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237
và Đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký kết Chương trình phối hợpPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1121 Cập nhật lúc: 13/01/2017 12:55
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 114

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16811701