Nâng cao chất lượng thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội của Trường Sĩ quan Pháo binh

Trường Sĩ quan Pháo binh thuộc Binh chủng Pháo binh được thành lập ngày 18/2/1957. Nhiệm vụ trung tâm của Nhà trường là giáo dục - đào tạo đội ngũ cán bộ Pháo binh cho toàn quân và các nước bạn Lào, Campuchia; nghiên cứu khoa học quân sự chuyên ngành Pháo binh. Với quân số đông, đối tượng chính sách nhiều; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, BTL Binh chủng Pháo binh.

Đại tá Hoàng Quang Thuận, Phó Chính ủy Binh chủng Pháo binh, công bố quyết định và bàn giao nhà đồng đội tặng Thiếu tá (CN) Cù Tiến Lực - Trường Sĩ quan Pháo binh. (Thượng tá Đặng Quang Chiều, Trường SQ Pháo binh)

Trường Sĩ quan Pháo binh đã đạt được một số kết quả trong công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, cụ thể:

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và cấp ủy các cấp đã xác định công tác chính sách trong Quân đội là một nội dung quan trọng trong xây dựng Nhà trường; từ đó chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện chặt chẽ, kịp thời trong việc tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; các nội dung quán triệt, giáo dục, học tập được cụ thể hóa phù hợp với từng đối tượng SQ, QNCN, CN, VCQP, HSQ-BS và học viên trong toàn trường; quá trình tổ chức thực hiện nghiêm túc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ, chỉ huy các cấp, công tác kiểm tra nắm tình hình được tiến hành thường xuyên đã góp phần trực tiếp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cơ quan Chính trị, Chính trị viên, người chỉ huy và các ngành chức năng (Chính sách, Cán bộ, Quân lực, Tài chính, Quân y…) đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy trong việc tuyên truyền, giáo dục, chủ động kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động phối hợp và kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy Ban Giám hiệu Nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, nhất là chính sách mới theo các nghị định, quyết định, thông tư và chế độ tiền lương, phụ cấp, góp phần xây dựng Nhà trường luôn ổn định, vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

            Thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn như: Chi trả tiền báo, tiền an dưỡng; chính sách đối với gia đình HSQ-BS tại ngũ, chế độ hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề, chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân sĩ quan, QNCN, học viên, HSQ-BS; thường xuyên thăm hỏi cán bộ cấp cao nghỉ hưu, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; chế độ chính sách đối với sỹ quan, QNCN thôi phục vụ tại ngũ, hy sinh, từ trần; chế độ phụ cấp đặc thù quân sự; trợ cấp đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng hy sinh, từ trần, bị thương, bị tai nạn; trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng… Trong quá trình tổ chức thực hiện đã bảo đảm đúng quy trình, đối tượng, đúng tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.


Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Pháo binh thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ 
tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Chính sách Quân đội; hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho mọi quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng trong Nhà trường đối với sự cống hiến hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng; khẳng định truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”,Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; sự trân trọng biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với người có công với cách mạng, trên cơ sở đó phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, thường xuyên quan tâm chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Trong quý I năm 2017, Nhà trường đã tặng 95 suất quà (250.000đ/suất) cho các đối tượng chính sách trong Nhà trường và địa bàn đóng quân; triển khai xây dựng 01 nhà đồng đội cho đồng chí Trung úy (CN) Nguyễn Quý Hợi, nhân viên Tiểu đoàn 3; khảo sát đề nghị Binh chủng Pháo binh hỗ trợ xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho bà Phùng Thị Ngát (là thương binh), có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; trợ cấp khó khăn cho 45 đồng chí từ phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” của các đơn vị; tu sửa và dâng hương, hoa tại 04 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; giúp các địa phương 275 công lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đào hố trồng cây tại khu di tích Đền Và, thành cổ Sơn Tây…


Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Để công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới, Trường Sĩ quan Pháo binh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đó tập trung:

Một là: Thường xuyên thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Trong từng cơ quan, đơn vị và Nhà trường, cấp uỷ, cán bộ các cấp phải có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chính sách và phương pháp tiến hành công tác chính sách phù hợp trong tình hình mới.

Hai là: Coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng. Chủ động, tích cực giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền về đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác chính sách để bộ đội nắm vững và thực hiện tốt công tác chính sách.

Ba là: Thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách về nội dung, phương pháp tiến hành công tác chính sách, nhất là phương pháp tiến hành, công tác giáo dục, tuyên truyền. Phát huy vai trò của cán bộ làm công tác chính sách. Kịp thời tham mưu cho cấp uỷ và chỉ huy trong việc thực hiện chính sách theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Bốn là: Phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và người chỉ huy trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác chính sách; thường xuyên nắm chắc các đối tượng chính sách, có chủ trương đúng, thực hiện đúng, đủ, kịp thời, chính xác.

Năm là: Quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương để tổ chức, triển khai thực hiện công tác chính sách. Coi trọng việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nội dung thực hiện công tác chính sách qua các nhiệm vụ và từng năm.

Sáu là: Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách cho các đối tượng; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách để tạo ra động lực, hỗ trợ lẫn nhau để công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội đạt hiệu quả tốt hơn./.


(Thượng tá Đặng Quang Chiều, Trường SQ Pháo binh)

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1297 Cập nhật lúc: 11/05/2017 8:27
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 123

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6659605