Ngành chính sách Quân đội bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội

Năm 2018, Ngành Chính sách Quân đội (CSQĐ) đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ mà Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Chính trị (TCCT) giao, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, TCCT đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về những kết quả nổi bật trong năm qua và một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành CSQĐ trong năm 2019.

Phóng viên (PV): Năm qua, Ngành CSQĐ đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Đề nghị đồng chí Cục trưởng khái quát những kết quả, thành tích nổi bật?

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”, năm 2018, toàn Ngành CSQĐ đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quân đội và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, kịp thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành và triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, được QUTW, Thủ trưởng BQP, Thủ trưởng TCCT, các bộ, ngành và đối tượng chính sách ghi nhận, đánh giá cao.

Nổi bật là, đã hoàn thành tốt công tác nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ trưởng BQP ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách đối với người Việt Nam có công đang định cư ở nước ngoài; văn bản phục vụ quá trình cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội theo Đề án 80; chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng cảnh vệ thuộc BQP...; kịp thời đề xuất Thủ trưởng các cấp ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách (CĐ, CS) đối với các đối tượng trong Quân đội và hậu phương Quân đội.

Ngành cũng đề xuất Thủ trưởng BQP, Thủ trưởng TCCT ban hành đồng bộ các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; nhất là các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2018). Năm 2018, toàn quân đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách nhân dịp các ngày lễ, tết với số tiền hơn 677,5 tỷ đồng; hỗ trợ các Trung tâm Điều dưỡng thương binh với số tiền hơn 17 tỷ đồng; nhận đỡ đầu, giải quyết việc làm cho 256 con đẻ thương binh nặng; phụng dưỡng 1.922 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây tặng 643 nhà tình nghĩa, với số tiền hơn 44,65 tỷ đồng; xét duyệt, thẩm định, giải quyết hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với 589.937 đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền hơn 1.333 tỷ đồng...

Chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết tốt các chính sách tồn đọng, đơn thư phức tạp kéo dài liên quan đến liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; thẩm định, xét duyệt 349 hồ sơ liệt sĩ, 1.890 hồ sơ thương binh, 137 hồ sơ bệnh binh; cấp bằng Tổ quốc ghi công, suy tôn liệt sĩ 90 trường hợp; ra quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh 1.611 trường hợp; ra quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hằng tháng cho 105 trường hợp.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (TKQT HCLS) tiếp tục được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Đã tổ chức tập huấn hướng dẫn lập bản đồ TKQT HCLS ở các cấp; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện đề án TKQT HCLS giai đoạn 2016 - 2018 và đề án xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 - 2018; năm 2018, các đơn vị, địa phương cả nước đã TKQT được 1.872 HCLS (trong đó, tại Lào: 291; Campuchia: 770; trong nước: 811); rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ đối với 752.311 hồ sơ...

PV: Cùng với những kết quả đạt được, quá trình thực hiện CĐ, CS đối với người có công (NCC) vẫn còn những khó khăn, bất cập. Vậy năm 2019, Ngành CSQĐ sẽ giải quyết những vấn đề đó như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng: Toàn ngành tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, xây dựng đề án xác nhận, giải quyết chính sách đối với quân nhân mất tin, mất tích thuộc trách nhiệm của BQP và tham gia nghiên cứu sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng; chính sách hỗ trợ đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng hy sinh, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh... Chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định hồ sơ thương binh, liệt sĩ; khắc phục các sai sót sau thanh tra, kiểm tra hồ sơ thương binh...

PV: Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2019, Ngành CSQĐ sẽ tập trung thực hiện, đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng: Năm 2019, để bảo đảm triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021; thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội..., Ngành CSQĐ cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Chỉ thị, Kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2019; các nghị quyết của Đảng về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội... Bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là nghiên cứu, tham mưu đề xuất chế độ phụ cấp đặc thù trong quân đội; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quá trình cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Kịp thời nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh về CĐ, CS đối với các đối tượng, nhất là đối tượng dôi dư trong quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội; cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội, các đơn vị sự nghiệp trong toàn quân.

Ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc NCC, cán bộ Quân đội nghỉ hưu... nhân các ngày lễ, tết, nhất là dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân... với phương châm “Thiết thực, toàn diện, hiệu quả”. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, xét duyệt, cơ bản hoàn thành và tổ chức tổng kết từ cơ sở đến toàn quốc việc thực hiện CĐ, CS đối với dân công hỏa tuyến; triển khai thực hiện chặt chẽ CĐ, CS đối với người Việt Nam có công đang định cư ở nước ngoài.

Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với NCC với cách mạng, nhất là tiến độ giải quyết hồ sơ NCC còn tồn đọng sau các cuộc chiến tranh; thực hiện tốt chính sách đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn... Triển khai quyết liệt, đồng bộ, thực hiện có chiều sâu đề án TKQT HCLS từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trọng tâm là TKQT HCLS ở trong nước. Tổ chức tốt việc thực hiện và rút kinh nghiệm công tác lập bản đồ TKQT ở các cấp; hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Cùng với đó, cần thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp xây dựng cơ quan chính sách các cấp vững mạnh toàn diện; không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo chính sách cho đội ngũ cán bộ chính sách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được và truyền thống vẻ vang “Đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Ngành CSQĐ tập trung mọi nỗ lực, thực hiện tốt các CĐ, CS đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Duy Thành, Báo Quân đội nhân dân (31/01/2019)


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1022 Cập nhật lúc: 20/02/2019 4:53
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 95

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6659184