Quân khu 2 tích cực xét duyệt, giải quyết được 97% đối tượng trên địa bàn hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Cục Chính sách/TCCT kiểm tra, thẩm định hồ sơ xét hưởng chế độ, chính sách  tại Quân khu 2

          Thực hiện đề nghị của Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 2, từ ngày 24/6 đến ngày 25/6/2015, Cục Chính sách/TCCT đã tiến hành kiểm tra, thẩm định 7.884 hồ sơ của đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Qua kiểm tra, thẩm định hồ sơ xét hưởng chế độ của các đối tượng cho thấy: Ban Chỉ đạo 24 các cấp của Quân khu 2 đã tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh việc xác lập, xét duyệt hồ sơ xét hưởng chế độ đối với các đối tượng; quy trình xét duyệt ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng và đúng chế độ theo quy định.

          Tính đến ngày 25/6/2015, Quân khu 2 đã tiến hành xét duyệt được 145.788 đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ, đạt 97%; đã chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 137.786 đối tượng với số tiền là 559.177.000.000 đồng; đã có 12/88 huyện, thị kết luận địa bàn./. Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 3092 Cập nhật lúc: 26/06/2015 10:04
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 124

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16811563