Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 2470/KH-CT ngày 17/11/2015 của Tổng cục Chính trị, đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt về việc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cục Chính sách - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24/BQP đăng tải các văn bản và tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại các điểm cầu vào 08 giờ, ngày 30/12/2015.

                                        Kính gửi: 

                                                         - Phòng Chính sách các quân khu và BTL Thủ đô Hà Nội;

                                                         - Ban Chính sách Bộ CHQS các tỉnh, thành phố.

    Để bảo đảm cho Hội nghị ngày 30/12/2015, Cục Chính sách - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24/BQP thông báo và đề nghị một số nội dung sau:

1. Các văn bản đăng tải trên Cổng thông tin điện tử ngành Chính sách Quân đội gồm:

a) Các văn bản quy định, hướng dẫn:

- Kết luận của Bộ Chính trị (số 192-TB/TW);

- Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg;

- Thông tư số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

- Chỉ thị số 95/CT-BQP;

- Hướng dẫn số 3558/CS-NC của Cục Chính sách/TCCT;

-  Hướng dẫn số 5544/HD-CTC của Cục Tài chính/BQP.

b) Nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định 62 và Đề cương hướng dẫn thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến.

Đề nghị các Phòng, Ban Chính sách cập nhật, in ấn (Báo cáo tổng kết và Đề cương), cấp phát tài liệu cho đại biểu dự Hội nghị để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu.

2. Sách các văn bản quy định

Cục Chính sách đã chuyển phát nhanh qua đường bưu điện đến Phòng Chính sách các quân khu và Ban Chính sách Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương cuốn sách 'Các văn bản quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế'. Mỗi đơn vị 50 cuốn.

Phòng, Ban Chính sách các đơn vị chủ động liên hệ, tiếp nhận và cấp phát cho các đại biểu dự Hội nghị theo quy định.

Đề nghị Phòng (Ban) Chính sách các đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện./. * Để xem chi tiết  hoặc tải về văn bản quy định, hướng dẫn; xin bấm vào đường dẫn: 
1- Ket luan cua BCT.doc
2- Quyet dinh so 49 cua TTg.doc
3- Thong tu lien tich so 138.doc
4- Chi thi so 95 cua BQP.doc
5- Huong dan so 3558 cua Cuc Chinh sach.doc
6- Huong dan so 5544 cua Cuc Tai chinh.doc

* Để xem chi tiết hoặc tải về Báo cáo tổng kết và Đề cương hướng dẫn; xin bấm vào đường dẫn: 
1- Chuong trinh hoi nghi.doc
2- Bia Bao cao tong ket 62.doc
3- Bao cao tong ket 62 (15.11.15).doc
4- Phu luc tong ket 62.xls
5- Phu luc 3, cac van ban, HD thuc hien QĐ 62.doc

6- De cuong HD chinh sach dan cong hoa tuyen.doc

                                                                             


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1364 Cập nhật lúc: 28/12/2015 5:30
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 96

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6659161