Tập huấn toàn quân về rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và và thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng

Được sự nhất trí của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Cục Chính sách - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tổ chức tập huấn toàn quân về rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; bàn giao sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về liệt sĩ; thống nhất giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và bảo đảm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 06/10 đến ngày 10/10/2015; tại tỉnh Nghệ An, từ ngày 18/10 đến ngày 22/10/2015. Thành phần tập huấn gồm cán bộ chủ chốt về công tác chính sách của các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sư đoàn, các Vùng Hải quân.

Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sau 2 đợt tập huấn phía Bắc và phía Nam, với tinh thần nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, hội nghị tập huấn bảo đảm đúng nội dung, chương trình kế hoạch đã xác định. Hội nghị tập huấn đã tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, ý nghĩa của việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thống nhất cơ bản trong toàn quân, toàn quốc về việc tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; thống nhất cần phải phát huy vai trò của lãnh đạo, chủ trì các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, các lực lượng để triển khai đồng bộ hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; bàn giao cho các đơn vị, địa phương để thực hiện; hoàn thiện phần mềm mới về cơ sở dữ liệu về liệt sĩ để phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt giai đoạn 2016-2020.Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT cùng các cán bộ dự tập huấn
trao đổi kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ


Hội nghị cũng đã tập trung phân tích những vướng mắc và thống nhất các giải pháp trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 28 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng; Thông tư số 202 của Bộ Quốc phòng và các văn bản Hướng dẫn mới của Liên Cục Chính sách-Tài chính về các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và bảo đảm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung quán triệt, thống nhất thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng Cục Chính trị (Công văn số 1937/CT-CS ngày 17/9/2015) về việc giải quyết hồ sơ thương binh, bệnh binh có sai sót; làm rõ quy trình, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết hồ sơ thương binh, bệnh binh sai sót sau khi kiểm tra, thanh tra, điều tra hoặc kết luận của toà án.


Đại tá Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT kiểm tra
thực hành cài đặt, khai thác sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu liệt sĩCán bộ tập huấn thực hành cài đặt, khai thác sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu liệt sĩ

           Đợt tập huấn lần này, giúp cho các đồng chí cán bộ, nhân viên đảm nhiệm công tác chính sách chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy nhanh tiến độ tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sớm bàn giao về các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đối với người có công với cách mạng thời gian tới./. Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2090 Cập nhật lúc: 28/10/2015 7:04
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 118

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17289187