Quân khu 1 phấn đấu hết Quý IV/2015 hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng thuộc trách nhiệm Quân đội giải quyết theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 9 năm 2015, tại Quân khu 1, Cục Chính sách/TCCT đã tiến hành thẩm định hồ sơ đợt 12 đối với đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ thôi việc. Qua kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đợt này, kết quả cho thấy, các đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm quy trình xét duyệt, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đúng đối tượng và chế độ, chính sách theo quy định


Tổ công tác của Cục Chính sách/TCCT thẩm định hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1


Sau gần 4 năm tổ chức thực hiện, được sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 1 và cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, cơ quan chính sách, đến nay toàn Quân khu đã cơ bản hành thành việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định nêu trên. Tính đến hết tháng 9 năm 2015, toàn Quân khu đã xét duyệt, ra quyết định và chi trả chế độ trợ cấp một lần cho hơn 142.000 đối tượng với số tiền trợ cấp trên 571 tỷ đồng và ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng cho 109 đối tượng, đạt tỷ lệ 97,06 % so với số lượng dự kiến. Hiện nay, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu đang tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát tổng hợp số đối tượng còn lại, nhất là các trường hợp còn vướng mắc; phấn đấu hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng trong Quý IV năm 2015 và tổ chức kết luận địa bàn theo quy định./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1608 Cập nhật lúc: 22/09/2015 12:51
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 179

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18500407