Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW ngày 02/12/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và Hậu phương Quân đội giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 25/3/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quân tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW ngày 02/12/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và Hậu phương Quân đội giai đoạn 2011 - 2015; xác định phương hướng, nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020. Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đều nhất trí cao với nhận định, đánh giá trong dự thảo Báo cáo tổng kết của Tổng cục Chính trị và khẳng định: Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 523 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, đạt được kết quả thiết thực; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính sách ở các cấp.


Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách, báo cáo tóm tắt
tổng kết thực hiện Chỉ thị số 523 của Thường vụ Quân ủy Trung ương


Đã nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện tốt nhiều chủ trương, chính sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, nhất là các chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ mới, đặc thù, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo; chế độ, chính sách đối với người có công, người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và gia đình quân nhân; công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh; cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách được kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, người có công và đối tượng chính sách từng bước cải thiện, nâng cao… Kết quả đạt được trong 5 năm qua, đã góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; tác động tích cực đến an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị ở các địa phương; tạo động lực nâng cao sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội, hậu phương Quân đội, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với những thành tích đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 90 tập thể cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 523 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

    Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, các đại biểu dự Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, đó là: Công tác quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; việc phối hợp giải quyết các sai sót, vướng mắc về chính sách chưa đồng bộ và kịp thời; chính sách nhà ở, đất ở; đời sống của cán bộ, chiến sĩ có mặt còn khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phương Minh Hòa nhiệt liệt biểu dương tinh thần, trách nhiệm và sự tận tụy, cố gắng của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ chính sách trong toàn quân trong 5 năm qua đã nỗ lực, triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt Chỉ thị 523 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại trong thực hiện công tác chính sách thời gian qua.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu K2000/Bộ Quốc phòng


Thời gian tới, để thực hiện tốt phương hướng, nội dung, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, Thượng tướng Phương Minh Hòa yêu cầu cấp ủy, chủ trì các cơ quan, đơn vị cần tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhất là các quan điểm, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về chính sách xã hội và an sinh xã hội; bám sát thực tiễn, nhiệm vụ Quân đội, chủ động nghiên cứu, đề xuất, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung ưu tiên nghiên cứu, đề xuất và thực hiện tốt chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp ưu đãi người có công; chính sách đối với lực lượng mới, nhiệm vụ đặc thù; lực lượng làm nhiệm vụ ở các địa bàn chiến lược, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, quốc tế; chính sách giữ gìn, thu hút nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao vào phục vụ trong Quân đội. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đã ban hành đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công, cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nhất là cán bộ có nhiều công lao cống hiến trong các thời kỳ cách mạng và các chính sách xã hội trong Quân đội… Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất của cơ quan chính sách các cấp, nhất là cơ quan chiến lược, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Phương Minh Hòa tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 523 của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong 5 năm qua sẽ là tiền đề quan trọng để cấp ủy, chủ trì các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công tác chính sách giai đoạn 2016 - 2020; góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1251 Cập nhật lúc: 25/03/2016 16:29
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 97

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6659444