Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 kiểm tra việc thực hiện Đề án 1237 tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 1 và Quân đoàn 2

Thực hiện Kế hoạch số 732/KH-VP ngày 25/3/2016 của Văn phòng BCĐQG 1237 đã được Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 phê duyệt, từ ngày 21/5 đến ngày 26/5/2016, Đoàn Công tác do đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Phó Chánh Văn phòng BCĐQG 1237 làm Trưởng đoàn, đã tổ chức kiểm tra và nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 1237 tại: Sư đoàn 325, Cục Chính trị/Quân đoàn 2, Sư đoàn 3, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, Cục Chính trị/Quân khu 1.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Phó Chánh Văn phòng BCĐQG 1237 làm việc tại Sư đoàn 325/QĐ2.

Qua kiểm tra, Cơ quan Chính trị các cấp đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy và BCĐ 1237, quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ Đề án 1237; quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ hiện đang quản lý; tổng hợp số lượng liệt sĩ của đơn vị; tích hợp quản lý danh sách liệt sĩ theo cơ sở dữ liệu thống nhất toàn quân, toàn quốc. 

Cơ quan Chính sách các đơn vị đã tích cực, chủ động phân loại hồ sơ, danh sách liệt sĩ hiện đang quản lý, phân tích liệt sĩ hy sinh trên từng địa bàn chiến đấu đến cấp huyện phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cung cấp thông tin về liệt sĩ cho thân nhân.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm đầu tư trang bị, phương tiện, kinh phí, chỉ đạo hoàn thiện  hồ sơ danh sách liệt sĩ hiện đang quản lý bằng công nghệ thông tin khoa học, sáng tạo (Sư đoàn 325/QĐ 2; BCHQS Cao Bằng).


'
Đồng chí Thiếu tá Hồ Nhật Quang, Tiến sỹ, Giảng viên CNTT Học viện Kỹ thuật quân sự
hướng dẫn khắc phục lỗi khi nhập dữ liệu vào máy tính


Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục đó là công tác quản lý hồ sơ, danh sách liệt sĩ ở từng cơ quan, đơn vị chưa thống nhất, còn phân tán; chưa tổng hợp được số liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ, cơ bản mới đang thực hiện ở việc rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ hiện có, đang quản lý; chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan (cán bộ, quân lực, văn thư, lưu trữ…) để rà soát, tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ nên chưa nắm chắc số lượng liệt sĩ của đơn vị và việc thống nhất trong tìm kiếm số hồ sơ, danh sách liệt sĩ còn thiếu.

Đoàn kiểm tra đã giải đáp, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn các cấp kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế tồn tại, tích cực, chủ động hơn nữa trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy và Ban Chỉ đạo 1237 các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 1237./. Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2506 Cập nhật lúc: 03/06/2016 14:45
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 208

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11377516