Thông tư số 181/2016/TT-BQP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng.
Ký hiệu văn bản:
181/2016/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng.
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Trung tướng Lê Chiêm
Ngày ban hành:
04/11/2016
Ngày hiệu lực:
20/12/2016
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap