Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023

Chiều ngày 08/12/2023, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng Cục Chính sách; đại biểu Cục Chính trị/TCCT; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục Chính sách.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2023, Cục Chính sách triển khai, thực hiện nhiều nhiệm vụ, khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao; trong đó, có một số nhiệm vụ mới, khó; điều kiện nơi làm việc gặp khó khăn do thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa doanh trại; chỉ huy một số phòng, ban chưa được kiện toàn kịp thời; năng lực, trình độ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất của đội ngũ cán bộ không đồng đều; đội ngũ cán bộ vẫn thiếu, nhất là cán bộ có khả năng nghiên cứu chuyên sâu…song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính sách đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, với cách làm sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn; công tác chính sách đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật, như: Trình Thủ trưởng BQP ban hành Thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Nghiên cứu, đề xuất Thường vụ QUTW chủ trương hỗ trợ đối với QN, CN&VCQP, người có công và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương SQ, QNCN, CCQP, CN&VCQP trong tình hình mới; chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế. Nghiên cứu, hoàn thiện nội dung đề xuất chế độ phụ cấp đặc thù đối với LLVT và cơ yếu theo Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa XII). Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách và hỗ trợ đối với QN, CN&VCQP hy sinh, bị thương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tổ chức xác lập, xét duyệt, thẩm định hồ sơ liệt sĩ, thương binh; tra cứu, trích lục, sửa đổi hồ sơ thương binh; kiểm tra, xác minh, kết luận một số trường hợp về giải quyết chính sách người có công với cách mạng bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình, đúng đối tượng. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch TKQT hài cốt liệt sĩ và XĐDT hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Chương trình số 373/CTr-BCĐ ngày 11/02/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa; chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được Nhân dân và đối tượng chính sách ghi nhận, đánh giá cao.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Chính sách phát biểu tại Hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự nhất trí cao với nội dung đánh giá của Đảng ủy, Chỉ huy Cục; đồng thời, đi sâu phân tích làm rõ kết quả, nguyên nhân những mặt làm được, những điểm còn hạn chế; đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đại tá Lê Văn Sơn, Trưởng phòng Hậu phương quân đội phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính sách, đồng chí Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua quyết thắng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính sách trong năm 2023. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Cơ quan phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tự soi, tự sửa, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2024.

 

Thủ trưởng Cục Chính sách trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023

Tại Hội nghị, Thủ trưởng Cục Chính sách đã tiến hành trao thưởng cho 03 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 4667 Cập nhật lúc: 19/12/2023 10:17
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 172

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18501416