Thông tư số 37/2017/TT-BQP ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bộ Quốc phòng: hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng.
Ký hiệu văn bản:
37/2017/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng.
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Thượng tướng Lê Chiêm
Ngày ban hành:
16/02/2017
Ngày hiệu lực:
02/04/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap