Thông tư số 34/2017/TT-BQP ngày 11 tháng 02 năm 2017 của Bộ Quốc phòng: Quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.
Ký hiệu văn bản:
34/2017/TT-BQP
Trích yếu nội dung:
Quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Quốc Phòng
Người ký
Trung tướng Phan Văn Giang
Ngày ban hành:
11/02/2017
Ngày hiệu lực:
28/03/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
Video
Ảnh
CSDLDVCBNSHoidap