Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 29/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Đại tá Lương Đình Chung, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Lương Đình Chung, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 5, thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; cùng các đồng chí là Trưởng Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5.

Những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5, các địa phương, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí, trang bị, phương tiện được thực hiện hiệu quả, đúng mục đích góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua 10 năm thực hiện, với sự lãnh đạo kịp thời, quyết liệt, có hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 và các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện khảo sát tìm kiếm, quy tập được 3.164 hài cốt liệt sĩ (trong nước 2.648 hài cốt liệt sĩ, Lào 58 hài cốt liệt sĩ, Campuchia 458 hài cốt liệt sĩ).

Đồng chí Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nhấn mạnh những kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nêu lên những khó khăn, vướng mắc, bất cập; đề xuất biện pháp thực hiện có hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị, đề xuất một số biện pháp bảo đảm kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ, nhất là bảo đảm vật chất, phương tiện, chế độ, tiêu chuẩn cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và lực lượng tăng cường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu trình bày ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Lương Đình Chung, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các địa phương, đơn vị đã đạt được thời gian qua; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh (thành phố) trên địa bàn Quân khu 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp, hiệu quả các thiết chế văn hóa, phương tiện truyền thông để tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thường xuyên kiện toàn nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng chuyên trách, lực lượng lâm thời, lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập trong nước, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập tại Lào, Campuchia. Làm tốt công tác bảo đảm, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp giải quyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu…

Đồng chí Đại tá Lương Đình Chung, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Dịp này, có 25 tập thể và 24 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 511 Cập nhật lúc: 01/04/2024 10:35
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 197

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17801826