Lực lượng vũ trang Quân khu 1 làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trên cả nước.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2030 (tháng 6/2021)

Quân khu 1 là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng của cả nước, bao gồm 6 tỉnh, 56 huyện, thị xã, thành phố và 982 xã, phường, thị trấn. Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, quân và dân các tỉnh trên địa bàn Quân khu có nhiều đóng góp, cống hiến to lớn về sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Quân khu 1 hiện có 114.824  người có công với cách mạng (trong đó có 61.658 liệt sĩ; 22.154 thương binh; 9.405 bệnh binh; 21.395 người bị nhiễm chất độc hóa học; 175 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 30 Anh hùng LLVT và 07 Anh hùng Lao động).

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (tháng 3/2021)

Quá trình thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn Quân khu 1 gặp không ít khó khăn. Hiện nay, Quân khu có 61.658 liệt sĩ, trong đó 28.863 liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý 1.372 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin; 18.314 mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập. Số lượng hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập còn nhiều trong khi thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít đi. Việc quản lý, lưu trữ danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ trước đây của các đơn vị, địa phương còn thủ công, chưa đầy đủ. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng còn sót lại nhiều bom, mìn, vật cản nổ... Trước những khó khăn trên, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh trên địa bàn tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, khẩn trương, tích cực thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt hiệu quả cao nhất.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của các cấp, các ngành, của nhân dân và nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ chính là động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện có hiệu quả công tác đặc biệt này. Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 và Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh trên địa bàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đồng bộ, thống nhất các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Đến nay đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của hai Đề án; nhiều nội dung hoàn thành tốt như tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức tập huấn; bảo đảm trang bị, phương tiện; từng bước đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập ở trong nước, mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế trong xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Với trách nhiệm cao nhất, từ năm 2013 đến nay, đã quy tập được 4.039 mộ liệt sĩ có hài cốt (từ năm 2012 trở về trước quy tập được 3.884). Cơ quan quân sự các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cơ quan liên quan và thân nhân, gia đình liệt sĩ tổ chức tìm kiếm, cất bốc, bàn giao hài cốt liệt sĩ, tổ chức lễ truy điệu và an táng bảo đảm trang trọng, đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương. Đồng thời tổ chức lấy 1.267 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Đến nay, 6/6 tỉnh hoàn thành công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và giao nộp sản phẩm về Cục Bản đồ/Bộ Tổng Tham mưu. Những kết quả trong hoạt động công tác chính sách nói chung, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nói riêng đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Với phương châm “còn thông tin về liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, thời gian tới, Cục Chính trị - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, vận động các tổ chức, các tầng lớp nhân dân rà soát, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; các hoạt động xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hoàn thiện, bổ sung cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập trên địa bàn quân khu; tiếp tục khảo sát, xác minh các khu vực có thông tin mộ liệt sĩ, khi có đủ thông tin tiến hành khai quật, tìm kiếm, cất bốc; tổ chức đón nhận hài cốt các anh hùng liệt sĩ do các đơn vị tìm kiếm, quy tập ở các chiến trường, bên nước bạn bàn giao, nhằm đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân các liệt sĩ, góp phần cùng cả nước giải quyết tốt các chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

Những nỗ lực đó là trách nhiệm, niềm tri ân, biết ơn của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh, những người đã không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống yên lành, hạnh phúc của Nhân dân.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2728 Cập nhật lúc: 07/07/2021 15:14
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 310

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 9410820