plus
Đề nghị rà soát, tiến hành sơ kết việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc để sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tế theo phản ánh của cử tri trong các đợt tiếp xúc cử tri trước như hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 62 được cấp thẻ bảo hiểm xã hội miễn phí; cán bộ và chiến sĩ của Trường Quân sự địa phương không được hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg?
plus
Đề nghị sớm có hướng dẫn việc thực hiện chế độ đãi ngộ đối với người có công đối với các trường hợp “Mất hồ sơ gốc không còn nhân chứng để xác nhận công lao của đối tượng có công” theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; chế độ nâng mức lương đối với những người nghỉ hưu trước năm 1980; giải quyết chế độ, chính sách cho cựu tù?
plus
Cử tri kiến nghị tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau năm 1975 vẫn còn nhiều người đã phục viên, xuất ngũ đã gửi hồ sơ rất lâu nhưng đến nay chưa được giải quyết?
plus
Cử tri đề nghị rà soát việc thực hiện các chính sách đối với những đối tượng tham gia nghĩa vụ trong chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Nam trong thập niên 70-80 thế kỷ trước, nhanh chóng giải quyết chế độ cho nhóm đối tượng này để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng theo quy định pháp luật?
plus
Cử tri đề nghị giải quyết đối với những trường hợp người làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia trở về, nhưng không còn quyết định xuất ngũ được hưởng các chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ?
plus
Đề nghị nghiên cứu ban hành chính sách đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc sau ngày 01/01/1995?
plus
Thực hiện Công văn số 688/CT-CS ngày 29/4/2014 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại các địa phương đang triển khai khảo sát đối tượng người có công định cư ở nước ngoài và lực lương dân công hỏa tuyến. Đề nghị sau khảo sát cần sớm ban hành và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng này
plus
Cử tri kiến nghị về việc người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì không được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Ý kiến cử tri cho rằng người đang hưởng và người không được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động đều cùng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế có đóng góp như nhau. Người được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động là do quá trình tiếp tục làm việc của họ sau khi không còn làm nhiệm vụ quốc tế. Vì vậy, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét để đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động đã từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào cũng được hưởng chế độ như quy định tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ?
plus
“Tôi nhập ngũ tháng 4/1966, đến 10/1967 Tôi được điều vào Nam chiến đấu thuộc Trung đoàn 16 đóng tại Củ Chi, Gia Định. Đến tháng 9/1968 Tôi bị địch bắt và đưa ra giam tại nhà tù Phú Quốc. Tháng 02/1973 Tôi được trao trả và đơn vị tiếp nhận đưa về điều dưỡng tại Trung đoàn 127 Tiên Yên, Móng Cái. Tháng 10/1974 Tôi về phục viên, đơn vị chỉ cấp duy nhất một Giấy chứng nhận quân nhân phục viên và một phiếu lập hồ sơ trợ cấp đong gạo. Ngoài ra Tôi không được cấp bất cứ một loại giấy tờ gì khác kể cả lý lịch quân nhân của Tôi. Nay Tôi được biết Nhà nước có chế độ cho những người bị bắt tù đày trong thời gian tham gia kháng chiến, vậy Tôi có được hưởng chế độ không và phải làm những thủ tục gì?
plus
Tháng 7/1963 tôi đi bộ đội, đến tháng 3/1966 Tôi được phong quân hàm Thiếu úy. Tháng 12/1966 Tôi đi B chiến đấu với quân hàm Thiếu úy, mức lương 65 đồng. Do tôi không còn bố mẹ, vợ con chưa có nên lương của tôi ở miền Bắc nhà nước giữ lại. Quá trình tham gia chiến đấu ở miềm Nam từ 12/1966 đến 4/1975, Tôi được phong Đại đội trưởng, Tiểu đoàn phó quân hàm Thượng úy. Như vậy, lương sỹ quan của Tôi để lại hậu phương miền Bắc từ tháng 12/1966 đến tháng 4/1975. Tôi muốn hỏi, nay Tôi muốn nhận lại số lương đó có được không và phải làm những thủ tục gì?
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
(Dự thảo) Thông tư 09/11/2023 (Dự thảo) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Đi tìm đồng đội - Số 251

12/07/2023 16:41


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 197

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 15155723