plus
Đề nghị sớm có hướng dẫn việc thực hiện chế độ đãi ngộ đối với người có công đối với các trường hợp “Mất hồ sơ gốc không còn nhân chứng để xác nhận công lao của đối tượng có công” theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; chế độ nâng mức lương đối với những người nghỉ hưu trước năm 1980; giải quyết chế độ, chính sách cho cựu tù?
plus
Cử tri kiến nghị tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau năm 1975 vẫn còn nhiều người đã phục viên, xuất ngũ đã gửi hồ sơ rất lâu nhưng đến nay chưa được giải quyết?
plus
Cử tri đề nghị rà soát việc thực hiện các chính sách đối với những đối tượng tham gia nghĩa vụ trong chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Nam trong thập niên 70-80 thế kỷ trước, nhanh chóng giải quyết chế độ cho nhóm đối tượng này để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng theo quy định pháp luật?
plus
Cử tri đề nghị giải quyết đối với những trường hợp người làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia trở về, nhưng không còn quyết định xuất ngũ được hưởng các chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ?
plus
Đề nghị nghiên cứu ban hành chính sách đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc sau ngày 01/01/1995?
plus
Thực hiện Công văn số 688/CT-CS ngày 29/4/2014 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại các địa phương đang triển khai khảo sát đối tượng người có công định cư ở nước ngoài và lực lương dân công hỏa tuyến. Đề nghị sau khảo sát cần sớm ban hành và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng này
plus
Cử tri kiến nghị về việc người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì không được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Ý kiến cử tri cho rằng người đang hưởng và người không được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động đều cùng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế có đóng góp như nhau. Người được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động là do quá trình tiếp tục làm việc của họ sau khi không còn làm nhiệm vụ quốc tế. Vì vậy, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét để đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động đã từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào cũng được hưởng chế độ như quy định tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ?
plus
“Tôi nhập ngũ tháng 4/1966, đến 10/1967 Tôi được điều vào Nam chiến đấu thuộc Trung đoàn 16 đóng tại Củ Chi, Gia Định. Đến tháng 9/1968 Tôi bị địch bắt và đưa ra giam tại nhà tù Phú Quốc. Tháng 02/1973 Tôi được trao trả và đơn vị tiếp nhận đưa về điều dưỡng tại Trung đoàn 127 Tiên Yên, Móng Cái. Tháng 10/1974 Tôi về phục viên, đơn vị chỉ cấp duy nhất một Giấy chứng nhận quân nhân phục viên và một phiếu lập hồ sơ trợ cấp đong gạo. Ngoài ra Tôi không được cấp bất cứ một loại giấy tờ gì khác kể cả lý lịch quân nhân của Tôi. Nay Tôi được biết Nhà nước có chế độ cho những người bị bắt tù đày trong thời gian tham gia kháng chiến, vậy Tôi có được hưởng chế độ không và phải làm những thủ tục gì?
plus
Tháng 7/1963 tôi đi bộ đội, đến tháng 3/1966 Tôi được phong quân hàm Thiếu úy. Tháng 12/1966 Tôi đi B chiến đấu với quân hàm Thiếu úy, mức lương 65 đồng. Do tôi không còn bố mẹ, vợ con chưa có nên lương của tôi ở miền Bắc nhà nước giữ lại. Quá trình tham gia chiến đấu ở miềm Nam từ 12/1966 đến 4/1975, Tôi được phong Đại đội trưởng, Tiểu đoàn phó quân hàm Thượng úy. Như vậy, lương sỹ quan của Tôi để lại hậu phương miền Bắc từ tháng 12/1966 đến tháng 4/1975. Tôi muốn hỏi, nay Tôi muốn nhận lại số lương đó có được không và phải làm những thủ tục gì?
plus
Hiện nay đối tượng hưởng chế độ 142 của Thủ tướng Chính phủ là những quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương mà chưa được hưởng chế độ gì, vậy còn các đối tượng là công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì hiện nay có quy định chế độ ưu đãi nào cho đối tượng này không?
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 418

13/09/2021 15:44


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 80

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6166110