plus
Đề nghị xem xét thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng dân công hỏa tuyến và bộ đội kinh tế, đề xuất giải quyết và cho hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với tất cả các đối tượng, bởi thời gian tham gia không quá dài và xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng trước đây là bộ đội kinh tế được tham gia vào Hội cựu Chiến binh, Hội cựu Quân nhân?
plus
Đề nghị Nhà nước xem xét có chính sách hỗ trợ quân nhân tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 - 1954 chưa được hưởng chế độ gì?
plus
Cử tri đề nghị gia hạn việc thực hiện chính sách người có công theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Do hiện nay vẫn còn một số đối tượng vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa kịp làm hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ?
plus
Kiến nghị cho phép thân nhân của những người tham gia kháng chiến đã chết nhưng không có vợ, con và không còn cha, mẹ được làm hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ để hưởng các chế độ nhằm ghi nhận công lao của họ trong thời kỳ cách mạng, kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước?
plus
Đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ cho đối tượng là du kích mật và cơ sở cách mạng mật?
plus
Đa số cử tri phản ánh, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các chính sách hậu phương Quân đội được triển khai kịp thời, hiệu quả, giúp các đối tượng khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Một số ý kiến còn lại tập trung vào việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn về công tác chính sách hậu phương quân đội; những vướng mắc, khó khăn; kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số chính sách cho phù hợp và dễ thực hiện tại Quyết định số 290, 142 và Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ như: Cử tri thắc mắc về giải mã phiên hiệu một số đơn vị chưa có trong quyển danh mục địa bàn những đơn vị tham gia trực tiếp chiến tranh bảo vệ Tổ quốc?
plus
Một bộ phận cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh gia đình, điều kiện công tác khó khăn như: Hậu phương xa, chế độ tiền lương cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, chính sách nhà đất cho sĩ quan, quân nhân và đặc biệt là đối với đơn vị chủ lực chưa đáp ứng được nhu cầu. Đề nghị Nhà nước quan tâm có chính sách hỗ trợ về đời sống đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp?
plus
Đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng nghiên cứu có chính sách thu hút, đãi ngộ đối với sĩ quan, chiến sĩ công tác tại Ban Chỉ huy quân sự các huyện biên giới, vùng đặc biệt khó khăn như chính sách đối với sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng trên cùng địa bàn?
plus
Cử tri phản ánh một số cựu quân nhân trên địa bàn huyện Gia Lâm tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc sau ngày 30/4/1975 đóng quân tại Đồn Biên phòng Nậm Quét, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nay đã phục viên, xuất ngũ nhưng không được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết cho các cựu quân nhân này?
plus
Tiền trợ cấp hưu trí cho cán bộ quân đội còn nhiều bất hợp lý: Cùng một cấp nhưng những cán bộ tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ khi nghỉ hưu trợ cấp lương hưu hàng tháng thấp hơn cán bộ cùng cấp nhập ngũ sau năm 1975 nghỉ hưu. Đề nghị có sự điều chỉnh cho hợp lý?
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 281

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11973485