plus
Đề nghị Nhà nước xem xét có chính sách hỗ trợ quân nhân tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 - 1954 chưa được hưởng chế độ gì?
plus
Cử tri đề nghị gia hạn việc thực hiện chính sách người có công theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Do hiện nay vẫn còn một số đối tượng vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa kịp làm hồ sơ, thủ tục để hưởng chế độ?
plus
Kiến nghị cho phép thân nhân của những người tham gia kháng chiến đã chết nhưng không có vợ, con và không còn cha, mẹ được làm hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ để hưởng các chế độ nhằm ghi nhận công lao của họ trong thời kỳ cách mạng, kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước?
plus
Đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ cho đối tượng là du kích mật và cơ sở cách mạng mật?
plus
Đa số cử tri phản ánh, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các chính sách hậu phương Quân đội được triển khai kịp thời, hiệu quả, giúp các đối tượng khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Một số ý kiến còn lại tập trung vào việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn về công tác chính sách hậu phương quân đội; những vướng mắc, khó khăn; kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số chính sách cho phù hợp và dễ thực hiện tại Quyết định số 290, 142 và Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ như: Cử tri thắc mắc về giải mã phiên hiệu một số đơn vị chưa có trong quyển danh mục địa bàn những đơn vị tham gia trực tiếp chiến tranh bảo vệ Tổ quốc?
plus
Một bộ phận cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh gia đình, điều kiện công tác khó khăn như: Hậu phương xa, chế độ tiền lương cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, chính sách nhà đất cho sĩ quan, quân nhân và đặc biệt là đối với đơn vị chủ lực chưa đáp ứng được nhu cầu. Đề nghị Nhà nước quan tâm có chính sách hỗ trợ về đời sống đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp?
plus
Đề nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng nghiên cứu có chính sách thu hút, đãi ngộ đối với sĩ quan, chiến sĩ công tác tại Ban Chỉ huy quân sự các huyện biên giới, vùng đặc biệt khó khăn như chính sách đối với sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng trên cùng địa bàn?
plus
Cử tri phản ánh một số cựu quân nhân trên địa bàn huyện Gia Lâm tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc sau ngày 30/4/1975 đóng quân tại Đồn Biên phòng Nậm Quét, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, nay đã phục viên, xuất ngũ nhưng không được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết cho các cựu quân nhân này?
plus
Tiền trợ cấp hưu trí cho cán bộ quân đội còn nhiều bất hợp lý: Cùng một cấp nhưng những cán bộ tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ khi nghỉ hưu trợ cấp lương hưu hàng tháng thấp hơn cán bộ cùng cấp nhập ngũ sau năm 1975 nghỉ hưu. Đề nghị có sự điều chỉnh cho hợp lý?
plus
Đề nghị rà soát, tiến hành sơ kết việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc để sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tế theo phản ánh của cử tri trong các đợt tiếp xúc cử tri trước như hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 62 được cấp thẻ bảo hiểm xã hội miễn phí; cán bộ và chiến sĩ của Trường Quân sự địa phương không được hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg?
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Đi tìm đồng đội - Số 190

25/10/2021 16:54


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 111

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6415683